Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

Suy Niệm Tin Mừng Thứ 3 tuần 2 Thường Niên

Mc 2, 23-28

untitled.bmp23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !" 25 Người đáp : "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế."

27 Người nói tiếp : "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát."

Suy niệm:

Giữ ngày sabát là điều hết sức quan trọng đối với người theo Do Thái giáo. Ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử (Xh 31, 14), bị ném đá (Ds 15, 32-36). Luật cấm làm việc ngày sa-bát được phân ra 39 đề mục khác nhau, trong đó có 4 đầu đề là gặt, rê lúa, sàng lúa và nấu ăn. (William Barclay) Các môn đệ bứt lúa và vò trong tay cũng giống với hành vi gặt và xay lúa, mà gặt và xay lúa là một trong ba mươi chín việc không được phép làm ngày sa-bát. Từ đó người Pharisêu kết luận việc các môn đệ bứt lúa là phạm đến luật Môsê.

Chúa Giê-su đã nhắc nhớ cho người Pharisêu mục đích của việc giữ luật ngày sa-bát là vì con người, ngày sa-bát nhằm giải thoát con người khỏi sự vất vả sau những ngày lao động mệt nhọc, mang lại niềm vui, an bình, hạnh phúc, mạnh khỏe... Vì thế, việc tuân giữ ngày sa-bát không thể vì quá tỉ mỉ, bóp méo mục đích chính của luật để rồi thiếu đức ái đối với con người.

Chúa Giêsu đã chỉ ra cho những người Pharisêu là những người lập ra những chi li của luật và tưởng rằng họ là những người tuyệt đối giữ luật, đừng vì giữ tỉ mỉ những điều phụ thuộc của lề luật mà bỏ đi điều chính yếu là lòng bác ái. Chúa chỉ cho họ biết “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát”. Trong truyền thống Do Thái, vua Đavít thường được coi là đạo đức mẫu mực, thế nhưng khi ông và đoàn tùy tùng khi đói bụng, họ đã ăn bánh dâng hiến- bánh chỉ dành riêng cho các tư tế. (x. 1 Sm 21, 1-6) Tình người, tình yêu thương nhân ái đối với đồng loại là cốt lõi linh hồn của luật, đặc biệt là giáo luật.

Chúa Giê-su khẳng định Ngài đền để chu toàn lề luật, nhưng tình yêu phải được xem trọng khi áp dụng luật. Luật của Chúa Giê-su là luật của tình yêu trong mọi nố luật. Thánh Phao-lô đã gọi "luật Chúa Ki-tô" là luật tình yêu (Gal 6,2), luật được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, luật đem lại tự do và bác ái, luật xây dựng trên nền tảng yêu thương nhằm phục vụ nhau trong đức mến và theo Thần Khí (Gal 5,13).

Luật pháp có vai trò  góp phần điều chỉnh, điều tiết lợi ích, đảm bảo các quyền căn bản cho con người. Tuy nhiên, mặt trái của “nhân luật” là nó luôn hàm ẩn một dấu ấn chủ quan của nhà lập luật, dẫn đến việc áp đặt những quy tắc thiếu tính vị tha. Triết gia Schopenhauer đã ví von như sau: "Luật pháp cũng giống như một mạng nhện, những con o­ng gấu thì vượt qua một cách dễ dàng, những thứ ruồi nhặng thì kẹt lại".

Cầu mong bài Tin Mừng hôm nay, là lời nhắc nhở những người “lập luật” trong xã hội, cộng đoàn, đoàn nhóm, công ty, gia đình…lập ra các khoản luật nhằm làm triển nở và giúp thiện hảo cho đồng loại, hơn chỉ là gánh nặng đối với họ trong khi đó những nhà lập ra luật thì như những con ong gấu, người có quyền thế thì vẫn ung dung chui qua những kẻ hở của luật mà họ lập ra. Lời Chúa hôm nay cũng là điểm soi sáng cho những người thi hành luật, hãy sống căn tính tinh thần cốt lõi của luật là tình yêu thương nhân ái đến đồng loại. Chỉ có giữ tinh thần của luật này, sẽ làm triển nở con người và phù hợp với mọi thời đại mọi tầng lớp.


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên-Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần II Quanh Năm C: PHỤC VỤ VÀ HIẾN DÂNG_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Quanh Năm_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên A: ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHIÊN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN: Lời chứng của ông Gioan_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên A: GIỚI THIỆU CHÚA CHO ANH CHỊ EM_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên C: Đức Giê-su “Kẻ Mất Trí”_Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHAY TỊNH VÀ CHÀNG RỂ.
     MỘT SỐ BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM B: “HÃY QUÊN ĐI CÁI TÔI ...”. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     CÁC ANH TÌM GÌ THẾ? Lm. HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B: CÁC BẠN ĐANG TÌM GÌ? Lm. Giuse Đỗ Đức trí
     SUY NIỆM THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN A - Lm. Giuse Nguyễn Đức Thắng
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM A,
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN A. Maria Chinh Anh OP.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM A - NÀY CON XIN ĐẾN. Lm HK
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A- KHIÊM HẠ VÀ HY SINH. Lm.Jos Tạ duy Tuyền