Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN V

MÙA CHAY NĂM B

Ds 21:4-9 Tv 102:2-3,16-18,19-21 Ga 8:21-30

LỜI CHÚA:

110.jpg(21) Ðức Giêsu lại nói với họ:"Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được". (22) Người Dothái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói" 'Nơi tôi đi, các ông không thể đến được'?" (23) Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. (24) Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.

Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi minh mà chết". (25) Họ liền hỏi Người: "Ông là ai?" Ðức Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. (26) Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Ðấng đã sai tôi là Ðấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói". (27) Họ không hiểu là Ðức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. (28) Người bảo họ: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. (29) Ðấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người". (30) Khi Ðức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SUY NIỆM:

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giê-su lặp đi lặp lại để xác định một điều: “Tôi hằng hữu” và “Nếu các ông không tin tôi các ông sẽ chết trong tội lỗi các ông.” “Đấng hằng hữu” hay “Ta có” là danh xưng của Thiên Chúa đã mặc khải cho dân Israel qua ông Mô-sê (x. Xh 3,14). Các kinh sư và Pha-ri-sêu đều biết rõ điều đó. Đồng thời qua kinh nghiệm lịch sử dân tộc, các ông cũng biết “Thiên Chúa là Đấng giải phóng” (x. Xh 3, 1 – 20). Người giải phóng con người (đặc biệt là Israel) khỏi ách nô lệ, cũng đồng nghĩa với việc người giải phóng họ khỏi tội lỗi - Bởi vì chính tội lỗi đã làm cho họ trở thành nô lệ.

Vì vậy, khi Đức Giê-su khẳng định Người là “Đấng hằng hữu”, và ‘nếu ai không tin Người sẽ chết trong tội’ thì Người đã khẳng định chính Người là Thiên Chúa. Điều này đã khiến cho người Do-thái, đặc biệt là các kinh sư và Pha-ri-sêu rất tức tối. Đó cũng là lý do mà họ đã lên án Đức Giê-su lộng ngôn phạm thượng và tìm cách giết người. Sự bảo thủ, cố chấp, óc thiên kiến, tự tôn và lòng vị kỷ đã làm cho họ không thể nhận ra được Đức Giê-su là Đấng Messia – là Thiên Chúa, Đấng cứu độ.

Tin vào Đức Giê-su là hoàn toàn tín thác, cậy dựa và làm theo lời Ngài. Như vậy tin cũng là chấp nhận từ bỏ liên tục để vác Thập giá theo Chúa. “Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo” (x.Lc 9,23). Từ bỏ như Abraham đã từ bỏ quê cha đất tổ với những hào lũy vững chắc;  từ bỏ mẹ cha, anh em, những người thân thuộc với tất cả những gì là bảo đảm cho cuộc sống an toàn cố định của ông để dấn thân vào cuộc một cuộc phiêu lưu theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Thậm chí ông còn sẵn sàng dâng hiến bảo vật thiêng liêng cao quí của lòng ông là đứa con trai duy nhất trong niềm tin vào Thiên Chúa – Đấng trung tín. Và ông đã trở thành ‘người cha đông con’, thành tổ phụ của dòng dõi những kẻ tin.

Ngày hôm nay, người Ki-tô hữu bước theo Đức Ki-tô, chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường hành trình đức tin, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì chúng ta tin vào chân lý Người dạy : “Hạt lúa rơi xuống đất có chấp nhận bị mục nát đi mới trổ sinh nhiều bông hạt” (x. Ga 12, 24); Tin vào lời hứa của Người: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,  mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”  (Mc 10, 29 – 30)”

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi một lựa chọn là một sự từ bỏ: từ bỏ cái xấu để chọn cái tốt, từ bỏ cái tốt để chọn cái tốt hơn; và mỗi một từ bỏ là một hy sinh. Hy sinh là chấp nhận mất mát, thiệt thòi. Có những hy sinh chỉ là vật chất bên ngoài như thời giờ, của cải, sức khỏe… nhưng cũng có những hy sinh đòi ta hy hiến cả cõi lòng mình, khiến cho ta đau đớn, vì đó là ‘đứa con yêu quí’ của lòng ta. Có những hy sinh vì cá nhân, có những hy sinh vì gia đình, vì tập thể… nhưng nói chung, hy sinh nào cũng mang đến sự phong nhiêu cho nhân loại. Người Ki-tô hữu đi trong cuộc hành trình đức tin là chấp nhận sống hy sinh từ bỏ; như Đức Ki-tô đã hiến mạng sống mình để đưa nhân loại về với Thiên Chúa, cùng đích của tình yêu và hạnh phúc.

Đức Giê-su đã hiến mình để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Không tin vào Đức Giê-su, từ chối sự sống Người mang lại, con người ôm lấy tội lỗi của mình mà chết. Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh người Ki-tô hữu. Trong cuộc sống có thể chúng ta đã để cho óc bảo thủ, cố chấp, thiên kiến và lòng vị bóp chết đời sống đức tin. Có thể niềm tin của chúng ta chỉ còn là cái vỏ bên ngoài. Chúng ta không tuyên bố, đả kích Đức Giê-su, nhưng cuộc sống của chúng ta đi ngược lại những điều Ngài dạy. Mùa chay, mùa chúng ta duyệt xét lại lòng mình để làm một cuộc sám hối tận căn. Lời mời gọi “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng” của Đức Giê-su vẫn còn đó – và Tin mừng ở đây chính là Đức Giê-su Ki-tô Đấng cứu độ duy nhất. Xin tình yêu hy hiến của Đức Giê-su cuốn hút, lôi kéo chúng ta hướng lòng lên cao, nên mẫu gương giúp chúng ta sẵn sàng hy sinh sát tế mỗi ngày để gieo rắc yêu thương. Và chớ gì như Đức Giê-su, thánh ý Cha luôn là kim chỉ nam dẫn lối cuộc đời chúng ta. Amen.    

Nt. Maria Chinh Anh               

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Đêm Vọng Phục Sinh_Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh- Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm B_ Lm. Giuse Đỗ Đức trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay- Nguyễn Văn Nghị

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY NĂM B: LỄ TRUYỀN TIN. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B: QUY LUẬT CỦA HẠT LÚA MÌ. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B: SỐNG ĐẸP GIỮA ĐỜI. Lm.Jos Tạ duy Tuyền
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B. M.Tố Quyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 5 TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B. Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B. Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo O.P
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 3 TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B. Minh Tứ
     VÀO SA MẠC CÙNG TỔ PHỤ MÔSÊ. G. Tuấn Anh.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B: Lễ Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Maria. Nữ Tỳ Thánh Thể.