Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 25 tháng 08

THÁNH LU Y IX, VUA NƯỚC PHÁP

BỔN MẠNG DÒNG III PHAN SINH

Sinh tại Poissy, gần Paris vào năm 1214

Qua đời tại Tunis ngày 25.8.1270

Thánh Louis IX là một vị thánh nổi bật thời Trung Cổ. Sinh tại Poissy và cai tri nước Pháp từ 1226-1270. Thủa vua còn bé, bà mẹ Blanca thành Castilien rất đạo đức, nhiếp chính thế cho con (1226-1236). Bà đã có lần dạy con: “Tình của  mẹ thương con chỉ có Chúa mới biết rõ, chứ con không thể nào hiểu được. Nhưng thương con có cách mấy, mẹ cũng vui lòng thấy con chết dưới chân mẹ, còn hơn thấy con phạm tội”

Để giáo dục con, bà cho mời nhiều tôn sư đáng kính trong số đó có hai vị đại thánh thuộc gia đình Phan Sinh, đó là thánh Pacifico và chân phước Mansue thành Castilien. Chính vì thế mà nhà vua đã nhập Dòng Ba Phan Sinh. Suốt cuộc đời vương giả trị vì một quốc gia hung cường, nhà vua vẫn giữ luật dòng ba Phan Sinh cách hoàn hảo. Đức vua thường cho vời các bậc tu sĩ danh tiếng như Thánh Bonaventura dòng Phan Sinh hay Thánh Thomas dòng Đaminh, triều để đàm đạo và đồng bàn cùng ngài.

Hằng năm không những ngài giữ chay suốt 40 ngày trong mùa chay , nhưng con giữ các ngày thứ sáu trong tuần. Ngủ trên giường gỗ tồi tàn với chăn mền tầm thường; dưới lớp áo vương giả là chiếc áo nhặm nhặt dòng ba Phan Sinh. Ngài xưng tội hằng tuần , thường nhật dự thánh lễ, không chỉ hăng say bố thí và cho kẻ nghèo cùng đồng bàn, ngài còn nghĩ đến những công cuộc xã hội từ thiện có tính cách lớn lao, lâu đài, như xây cất nhiều bệnh xá, nhiều viện tế bần, nhà dưỡng lão.

Suốt đời, vua Luis quan tâm đến việc giải phóng Thánh Địa khỏi tay người Hồi Giáo. Ngài hô hào tổ chức và ngự giá thân chính. Năm 1248, Ngài lên đường Thập Tự Chinh; năm 1249  thắng trận ở Damiette, nhưng rồi thất bại và bị bắt làm tù binh ở Mansourah

(Ai Cập); phải nộp một số tiền lớn ngài mới được thả. Lợi dụng thời cơ ngài đi thăm Thánh Địa, cho củng cố vài đồn lủy của người Công Giáo còn ở Syrie, sau đó trở lại Pháp sau 6 năm vắng mặt ( 1248- 1254)

Năm 1267, ngài quyết định thành lập một đoàn Thập Tự Chinh lần thứ tám của khối công giáo Châu Âu đi giải phóng Thánh Địa và là lần cuối cùng, vì sau đó khối công giáo hoàn toàn thất bại, từ đấy Thánh địa hoàn toàn thuộc về tay Hồi Giáo. Ngày 1.8.1270 lên đường, nhưng ngày 25.8.1270 ngài qua đời vì bệnh dịch tả trước công thành Tunis> Ngài nằm trên một đống tro!

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha, Cha đã cho Tah1nh Lu-Y biết chu toàn nhiệm vụ bậc vua Chúa trần gian để xứng đáng hưởng vinh quang thiên quốc. Xin nhận lời thánh nhân  chuyển cầu mà cho chúng con cũng biết          chu toàn nhiệm vụ chúng con ở đời này để mai sau được Cha đón nhận vào nhà Cha. Chúng con cầu xin…


Các bài viết mới hơn
     Ngày 14 tháng 12: THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ- LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
     Ngày 8 tháng Mười Hai: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
     Ngày 3 Tháng 12: Lễ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Linh mục
     Ngày 2 Tháng Mười: CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
     Ngày 1 Tháng Mười: "THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH"
     Ngày 30 Tháng Chín: Thánh Giê-rô-ni-mô Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh.
     Ngày 29 Tháng Chín: "CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN"
     Ngày 14 Tháng Chín: Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá
     Ngày 29 Tháng Tám: Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (Thế kỷ I)
     3.12 Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Linh mục

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 24 tháng 08: THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ
     Ngày 23 tháng 8: THÁNH ROSA LIMA, Trinh nữ
     Ngày 22 tháng 8: ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG, lễ nhớ.
     Ngày 10 tháng 08: THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
     Ngày 8 tháng 8:Thánh ĐAMINH, Linh Mục
     Ngày 26 tháng 7: THÁNH GIOAN KIM VÀ THÁNH ANNA
     Thánh GIA-CÔ-BÊ tông đồ
     Ngày 17 tháng 07. CHÂN PHƯỚC TERESA AUGUSTINO VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
     Ngày 16 tháng 07. ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH
     Ngày 15 tháng 07. THÁNH BÔ-NA-VEN-TU-RA GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH