Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 3 tháng 11

THÁNH MÁC-TI-NÔ PO-RÉT, tu sĩ

01.jpgThánh Máctinô sinh năm 1579 tại Lima, nước Péru, con một hiệp sĩ Tây Ban Nha tên là Gioan và một phụ nữ da đen được phóng thích tên là Anna Vê lát khê. Giữa hàng chư thánh, Máctinô là một chứng tá của dân da đen bị khinh miệt một cách bi thảm ở tân thế giới. Đang lúc giúp việc một người thợ hớt tóc, Máctinô xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh và được nhận vào số các anh em trợ sĩ tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi tại Lima. Cũng tại tu viện này, Máctinô đã được nhận tuyên khấn trọng thể năm 1603.

Máctinô có lòng đơn sơ, thanh bạch và đức tin phi thường, được cắt đặt làm những việc thường hèn, nhưng Chúa lại cất nhắc người lên, với nhiều hồng ân và đoàn sủng cao siêu. Người rất nhiệt thành sùng kính mầu nhiệm Thánh Thể và khổ nạn của Chúa cứu chuộc.

Người hiến cả cuộc đời để làm việc bác ái đối với người nghèo, nhất là những người đau yếu, với cả súc vật nữa. Người được tôn phong làm bổn mạng các anh em trợ sĩ quả là xứng đáng. Người quí chuộng việc ăn chay, hãm mình nhiệm nhặt và cầu nguyện, nhất là cầu nguyện ban đêm, theo gương Chúa Giêsu. Từ việc cầu nguyện đó, người đã kín múc được nguồn sáng soi dẫn người cách lạ lùng trong đường lối dạy giáo lý.

Máctinô qua đời ngày 3.11.1639 tại Lima. Đức Ghêgôriô XVI tôn người lên bậc chân phước năm 1837. Thánh Máctinô được mọi người Bắc Mỹ và Nam Mỹ sùng mộ không những vì đức khiêm tốn phi thường, mà còn vì chính người là một dấu chứng. Ngày 6.5.1962, Đức Gioan XXIII ghi tên người vào sổ các hiển thánh

TRÍCH BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII NHÂN DỊP PHONG THÁNH CHO MÁCTINÔ PORÉT

“Vâng theo lời Thầy chí thánh, thánh Máctinô đối xử với anh em bằng tất cả đức ái, một đức ái phát xuất từ trái tim không phai nhòa và một tâm hồn khiêm nhu. Thánh nhân yêu mến người khác, vì người thật sự coi họ là con cái Thiên Chúa, và là anh em của mình. Hơn thế nữa, người còn yêu họ hơn mình.

Thánh nhân chữa lỗi cho người khác, và tha thứ những sỉ nhục cay đắng nhất. Người xác tín rằng, do tội đã phạm, mình còn đáng phải chịu những hình phạt nặng nề hơn nữa. Người hăng say cố công dẫn đưa tội nhân về đàng ngay. Người ân cần trợ giúp người đau yếu, cung cấp cho người thiếu thốn của ăn, áo mặc, thuốc men. Với các nông dân và người da đen hoặc người lai, lúc đó bị coi như những nô lệ xấu xa, thánh nhân vỗ về giúp đỡ theo khả năng của mình, và lo lắng cho họ đến độ được quần chúng mệnh danh là “Máctinô bác ái”.

(CGKPV của Đa Minh trang 239-240).

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, Cha đã dẫn đưa thánh tu sĩ Máctinô qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người để mai sau được cùng người hưởng nhan thánh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


Các bài viết mới hơn
     Ngày 14 tháng 12: THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ- LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
     Ngày 8 tháng Mười Hai: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
     Ngày 3 Tháng 12: Lễ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Linh mục
     Ngày 2 Tháng Mười: CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
     Ngày 1 Tháng Mười: "THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH"
     Ngày 30 Tháng Chín: Thánh Giê-rô-ni-mô Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh.
     Ngày 29 Tháng Chín: "CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN"
     Ngày 14 Tháng Chín: Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá
     Ngày 29 Tháng Tám: Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (Thế kỷ I)
     3.12 Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Linh mục

Các bài viết cũ hơn
     CHUỖI MÂN CÔI VỚI CÁC DANH NHÂN
     Ngày 19 tháng 10: THÁNH GIOAN BƠ-RÊ-BỚP, linh mục, THÁNH I-XA-ÁC GIO-GƠ, linh mục và các Bạn tử đạo
     THÁNH LUCA – TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
     Ngày 4 tháng 10: THÁNH PHAN-XI-CÔ ASSISI
     KINH MÂN CÔI – 100 TRUYỆN TÍCH CHUỖI HẠT MÂN CÔI
     Ngày 30 tháng 09: THÁNH GIÊ-RÔ-NI-MÔ LINH MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH
     Ngày 29 tháng 09: CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL
     Ngày 28 tháng 9: THÁNH VEN-XÉT-LAO, tử đạo
     Ngày 27 tháng 9: THÁNH VINH SƠN PHAO-LÔ, linh mục
     NGÀY 26 THÁNG 9: THÁNH CÓT-MA VÀ THÁNH ĐA-MI-A-NÔ, Tử Đạo.