Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

Mt 1, 1-16, 18-23

Icon_Maria_018.jpgQuý vị và các bạn thân mến,

Đoạn Lời Chúa ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ hôm nay, còn được đọc trong ngày lễ thánh Giuse, ngày 17 tháng 12 - trước lễ Sinh Nhật của Chúa Giêsu một tuần, và Lễ đêm Vọng Giáng Sinh. Khi Giáo Hội chọn một đoạn Phúc Âm đọc trong bốn ngày lễ này, Giáo Hội muốn nhắc nhở con cái mình điều gì ? Tại sao ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ mà lại đọc “gia phả Chúa Giêsu” ?

Trước tiên, hẳn Giáo Hội muốn nhắc cho mỗi người chúng ta ý thức về màu nhiệm sự sống của bản thân mình và của những người khác. Cũng như Mẹ Maria, thánh Giuse, và ngay cả Chúa Giêsu con Thiên Chúa, mỗi người khi được sinh ra cũng được Thiên Chúa tiền định và sắp xếp trong một dân tộc, một dòng dõi, và một hoàn cảnh sống cụ thể. Dòng tộc ấy có đủ mọi thành phần, dòng tộc ấy còn chưa hoàn thiện về nhiều mặt : có Giacóp tổ phụ giành quyền trưởng nam của anh, có Đavit đạo hạnh nhưng cũng đầy tội lỗi, có Salomon khôn ngoan nhưng cũng không thiếu sa đọa, có bà Rút dân ngoại, có Tama tà dâm, có vợ của ông Urigia người mà vua Đavít chiếm đoạt (nếu nói như kiểu ngày nay là có cả chuyện rối đạo)…

Trong Dòng tộc ấy, chính Mẹ Maria, thánh Giuse và Chúa Giêsu đã sửa sai lại những thiếu sót của con người bằng cuộc đời công chính; đã chu toàn cách hoàn hảo ý muốn của Thiên Chúa ; đã làm cho mọi bức tường ngăn cách giữa “có đạo” hay “ngoại đạo”, giữa “tội lỗi” và “công chính”, giữa “nam” và “nữ”… những bức tường ấy đã bị phá vỡ. Trong dòng tộc ấy, Chúa Giêsu với sự cộng tác của Mẹ Ngài đã hàn gắn lại tất cả.

Một điểm khác mà Giáo Hội cũng muốn nhắc nhở con cái mình khi cho đọc gia phả của Chúa Giêsu trong các ngày lễ này, đó là việc ý thức và xác định rõ nét về tương quan của mỗi một người với Thiên Chúa, ý thức vai trò và sứ mệnh Thiên Chúa muốn trong chương trình cứu chuộc nơi cuộc đời của từng người. Mẹ Maria đã chu toàn ý Chúa bằng sự hiện diện hiệp thông trọn vẹn của Mẹ, còn thánh Giuse chu toàn ý Chúa bằng cuộc đời âm thầm nhưng đầy ý nghĩa giá trị với biết bao khó khăn phải trải qua để bảo vệ Mẹ Maria và Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chu toàn ý Chúa Cha bằng con đường Thánh Giá cho đến chết.

Lời Chúa trong lễ Sinh Nhật Mẹ không chỉ cho thấy một Dòng tộc kiểu mẫu với bao bất toàn, nhưng còn cho thấy một gia đình kiểu mẫu cũng gặp không ít những khó khăn. Giuse người công chính không hiểu việc Chúa làm nơi Mẹ Maria. Mẹ Maria chỉ được thông báo sẽ cưu mang Ngôi Hai Cứu Thế chứ Mẹ cũng không được nói rõ về tất cả diễn tiến trong đường lối mà Chúa muốn Mẹ thực hiện… Nhưng cả gia đình ấy, mọi thành viên đều vững tin, đều yêu mến thực thi ý Chúa. Cả gia đình ấy cộng tác với Chúa và cộng tác với nhau chu toàn “màu nhiệm cứu độ” nơi bản thân và nơi gia đình mình.

Cuối cùng Lời Chúa hôm nay tiên báo: Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Vâng, trong cả một lịch sử dài của một gia phả, trong biết bao biến cố của một gia đình, cuối cùng là chỉ để ứng nghiệm lời Kinh Thánh “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Ngày lễ Sinh Nhật Mẹ Maria hôm nay, tất yếu cũng là một chuẩn bị cho nhân loại thấy “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa cứu độ và Thiên Chúa chuẩn bị cho Con Ngài một cung lòng xứng đáng để làm người như chúng ta và để chúng ta làm con Chúa như người.

Thánh Anphong đã nói:“Chúng ta hãy hoan hỉ vui lên cùng với Mẹ Maria thơ nhi của chúng ta : Vừa sinh ra, Mẹ đã rất mực thánh thiện, rất đầy ân sủng, và rất đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy hoan hỉ vui lên không những vì Mẹ, mà còn vì chúng ta. Mẹ sinh vào đời tràn đầy ân sủng như vậy, không những để vinh danh Mẹ, mà còn để mang ích lợi cho chúng ta”.

Lạy Mẹ Maria,

Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa,

ban ơn giúp sức cho chúng con,

để chúng con ý thức ơn gọi làm người, làm con Chúa.

ý thức về việc cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Amen

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: "Vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh" - Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A: "SỬA LỖI TRONG CỘNG ĐOÀN" - Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A: "SỐNG LIÊN ĐỚI VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ANH EM"- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Nt. Maria Chinh Anh

Các bài viết cũ hơn
     TẢN MẠN NGÀY SINH NHẬT MẸ.Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông