Trang Chủ > Phụng Vụ > Kinh Thường Đọc

LỜI GIỚI THIỆU CHO KINH THƯỜNG ĐỌC. BBT

Loi gt_kinh hang ngay.jpgtrong suot 10x350.pngQuý bạn thân mến,

Cầu nguyện là con đường giúp ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Cầu nguyện bằng những Kinh nguyện có sẵn là cách thức dễ dàng nhất giúp quý bạn từng bước nâng tâm hồn mình lên để đi vào trong gặp gỡ tiếp xúc và thưa chuyện với Thiên Chúa trong tâm hồn...

I. CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY
phan I.Kinh hang ngay.jpgCon cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con...
III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI

kinh toi 1.jpgtrong suot 10x350.pngQuý bạn rất thân mến, 
Ơn Chúa như ánh sáng mặt trời luôn chiếu toả xuống trên quý bạn. Chỉ cần mở cửa ra, mặt trời sẽ chiếu vào mang lại ánh sáng và hơi ấm cho quý bạn. Với sự tự do và càng mở cửa lòng mình ra bao nhiêu, quý bạn càng đón nhận ánh sáng ơn Chúa xuống trên cuộc đời quý bạn bấy nhiêu...

LỜI GIỚI THIỆU CHO LỜI NGUYỆN CHUNG GIA ĐÌNH. BBT
loinguyen chung gd.pngtrong suot 10x350.png... tinvuixuanloc xin được trình bày tới quý bạn những Lời Nguyện Chung từ tập sách Giờ Kinh Tối Gia Đình Tập I. Lời nguyện chung rất ngắn và khi được một người xướng lên cùng quý bạn lắng nghe với tâm tình ...
IV. LỜI NGUYỆN CHUNG GIỜ KINH GIA ĐÌNH
loinguyen chung gd2.pngtrong suot 10x350.pngLời Nguyện Chung có một ý nghĩa rất sâu sắc như là hương thơm lời nguyện dâng cõi lòng và cuộc sống trong ngày của quý bạn được xem như hy lễ ...
III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI.................. (có kèm Lời Nguyện Chung cho Gia Đình)

kinh toi 1.jpg
trong suot 10x350.pngQuý bạn rất thân mến,  *MOI.gif*
Ơn Chúa như ánh sáng mặt trời luôn chiếu toả xuống trên quý bạn. Chỉ cần mở cửa ra, mặt trời sẽ chiếu vào mang lại ánh sáng và hơi ấm cho quý bạn. Với sự tự do và càng mở cửa lòng mình ra bao nhiêu, quý bạn càng đón nhận ánh sáng ơn Chúa xuống trên cuộc đời quý bạn bấy nhiêu...

IV. LỜI NGUYỆN CHUNG GIỜ KINH GIA ĐÌNH (cập nhật)
loinguyen chung gd2.pngtrong suot 10x350.pngII. Lời Nguyện Chung trong những hoàn cảnh cụ thể
1. Cầu cho gia đình
2. Xin ơn thánh hóa gia đình
3. Gia đình và Hội Thánh . . .
KINH CẦU GIA ĐÌNH


|<< Đầu << Trước [1] Sau >> Cuối >>|