Trang Chủ > Chia Sẻ > Lm. Josept LÊ MINH THÔNG, O.P.

Hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng Gio-an. Giuse Lê Minh Thông, O.P.
hon nhan.jpgiO agN 10x350.png...Qua so sánh hình ảnh người mẹ sinh con với hành trình người môn đệ, Đức Giê-su đề cao vai trò người mẹ, như thể chính các môn đệ cũng đang trải qua tiến trình sinh nở, phải trải qua đau đớn mới đạt tới niềm vui đích thực...
Các nghĩa của từ “pneuma” (Thần Khí, tâm linh, gió…) trong Tin Mừng Gio-an. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
hoa dao.jpgiO agN 10x350.pngTrong Kinh Thánh, danh từ Hy Lạp: “pneuma”, gốc tiếng Híp-ri: “ruah” có nghĩa khởi đầu là “hơi thở”. Danh từ này có nhiều nghĩa và xuất hiện 24 lần trong Tin Mừng...
Dấu lạ (sêmeion) trong Tin Mừng Gio-an. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
Capture0.jpgiO agN 10x350.pngDanh từ Hy Lạp “sêmeion” có nghĩa là “dấu chỉ”, riêng trong Tin Mừng Gio-an có thể dịch sang tiếng Việt: “dấu lạ” (tiếng Anh: sign; Pháp: signe). Thông thường, “sêmeion” có nghĩa là “dấu chỉ” (signe, sign)... 
Lời chứng của Đức Giê-su và của Chúa Cha trong Tin Mừng Gio-an. LÊ MINH THÔNG, O.P.
cha thong.jpgtrong suot 10x350.png...Sau khi Đức Giê-su mặc khải cho Ni-cô-đê-mô biết: “Nếu ai không được sinh ra một lần nữa, thì không thể thấy vương quốc Thiên Chúa” (3,3), Ni-cô-đê-mô đã hiểu lầm về...
Ga 19,35; 21,24. Lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng Gio-an. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
h1.jpgtrong suot 10x350.pngTheo Tin Mừng Gio-an, trong số các môn đệ Đức Giê-su chỉ có người môn đệ Đức Giê-su yêu mến hiện diện dưới chân thập giá (19,26a). Sự hiện diện quý báu đó làm cho môn đệ này trở thành ...
Vận mệnh, bút tích và lời chứng của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
cat.jpgiO agN 10x350.png... Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong đoạn văn 21,20-23 được xác định khi nhắc lại những gì môn đệ này đã làm trong trình thuật nói về Giu-đa, kẻ sẽ nộp Đức Giê-su trong ...
“Lời chứng” và “làm chứng” của Gio-an Tẩy Giả trong Tin Mừng Gio-an. Lm. Giuse. Lê Minh Thông. O.P
hoa cai.jpgiO agN 10x350.png...Trong cuộc đối thoại giữa Gio-an và các môn đệ của ông ấy ở 3,26-30, các môn đệ của Gio-an nhắc lại việc Gio-an làm chứng về Đức Giê-su. Họ nói với Gio-an ở 3,26:...
“Lời chứng” (marturia) và “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng Gio-an. Lm. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
green-leaves.jpgtrong suot 10x350.png...Lời chứng của Đức Giê-su được nói đến ở 3,11. Người nói với Ni-cô-đê-mô: “A-men, a-men, Tôi nói cho ông: Điều chúng tôi đã biết, chúng tôi nói và điều chúng tôi đã thấy, chúng tôi làm chứng,...
Tin (pisteuô) trong Tin Mừng Gio-an. Lm. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
flower53.jpgtrong suot 10x350.png...Trong Tin Mừng Gio-an, động từ Hy Lạp “pisteuô” (tin) xuất hiện 99 lần. Tính từ “pistos” (người tin) và tính từ “apistos” (người không tin) chỉ xuất hiện 1 lần ở Ga 20,27....
Ga 14,15-24: Đặc ân dành cho ai yêu mến Đức Giê-su và giữ các điều răn của Người. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
grass01.jpgiO agN 10x350.png...Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 14,15-17: “15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy; 16 và chính Thầy sẽ can thiệp với Cha ...
Ga 15,9-13: Dòng chảy tình yêu giữa Chúa Cha, Đức Giê-su và các môn đệ
ba_tinh_yeu_1949655564.jpgiO agN 10x350.png...Tình yêu này được diễn tả như thế nào? Các môn đệ đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu này bằng cách nào? Đoạn Tin Mừng Ga 15,9-13, trình bày ...
Ba điều răn yêu thương trong Kinh Thánh. Lm. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
sach.jpgiO agN 10x350.png...Tính từ “mới” (kainos) trong “điều răn mới” (Ga 13,34) đánh dấu bước ngoặt mang tính quyết định trong lịch sử cứu độ....
“Ta Là” (egô eimi) trong Tin Mừng Gio-an. Giuse LÊ MINH THÔNG, O.P.
1326468786_taman.gifiO agN 10x350.pngKiểu nói tiếng Hy lạp “egô eimi” có nghĩa “chính tôi là” hay “chính là tôi” tuỳ theo văn mạch. “Egô eimi” có thể có nghĩa thông thường. Chẳng hạn, Gio-an Tẩy Giả trả lời những kẻ hỏi về ông...
Nhị nguyên (dualisme) trong Tin Mừng Gio-an. Lm. Joseph LÊ MINH THÔNG, O.P.
hinh.jpgiO agN 10x350.png...Nhị nguyên Tin Mừng Gio-an diễn tả thần học cách nghịch lý với hai cấp độ ý nghĩa. Về mặt lịch sử, quyền lực bóng tối đã loại trừ được ánh sáng, Đức Giê-su đã bị đóng đinh vào thập giá....
Sáu đặc điểm của “thế gian thù ghét” và “những kẻ chống đối Đức Giê-su” trong Tin Mừng Gio-an
h.jpgiO agN 10x350.pngTrong Tin Mừng Gio-an, nghĩa của từ “kosmos” (thế gian) phong phú và phức tạp. Bài viết: “Thế gian (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an” đã trình bày năm nghĩa của từ “kosmos” ...
“Ngày”và “đêm” trong Tin Mừng Gio-an. Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.
ngay.jpgiO agN 10x350.png...Nghĩa biểu tượng của “ánh sáng – bóng tối”, “ngày – đêm” dẫn đến câu hỏi: “ánh sáng ban ngày” chiến thắng hay thất bại trước “bóng tối ban đêm”? Câu trả lời còn ...
Đề tài thần khí trong thư thứ nhất Gio-an (pneuma, khrisma, paraklêtos). Tác giả: Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P.

75170732-153836_William_Westall-Commencement_of_the_Deluge.jpgiO agN 10x350.pngTrước khi phân tích các từ ngữ liên quan đến đề tài thần khí (pneuma, khrisma, paraklêtos) trong thư thứ nhất Gio-an (1Ga), cần nói sơ lược về bối cảnh và cấu trúc của lá thư này...

Trong Tin Mừng Gio-an, biểu tượng ánh sáng dùng để làm gì? Lm Giuse Lê Minh Thông
annan.jpgiO agN 10x350.png...Cách dùng đa dạng, ý nghĩa phong phú của đề tài ánh sáng cho thấy sự độc đáo của Tin Mừng Gio-an. Dùng ánh sáng để diễn tả những điều trên đây thì chỉ có trong Tin Mừng Gio-an. Mỗi sách Tin Mừng sử dụng từ ngữ và xây dựng đề tài theo cách thức riêng...
Ánh sáng và bóng tối trong Tin Mừng Gio-an. Lm lê Minh Thông
080902195020-386-342.jpgiO agN 10x350.pngTrong Tin Mừng thứ tư, đề tài “ánh sáng” được dùng theo nghĩa đen, nghĩa biểu tượng và nghĩa thần học. Thông thường nghĩa đen dẫn đến nghĩa biểu tượng và nghĩa thần học...
TỔNG QUÁT VỀ BA THƯ GIO-AN. Lm Giuse Minh Thông OP
g.bmpiO agN 10x350.png...Tìm hiểu Ba thư Gio-an là bước vào thế giới của bản văn và rút ra từ đó những điều thiết thực cho độc giả ngày nay. Bản văn không nói rõ ai là tác giả của các thư Gio-an, nên điều này không quan trọng...


|<< Đầu << Trước [1] 2 Sau >> Cuối >>|