Trang Chủ > Phụng Vụ > Kinh Thường Đọc

III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI

kinh toi 1.jpgtrong suot 10x350.pngVà mỗi tối, trước khi đi ngủ, quý bạn đọc kinh cầu nguyện tạ ơn Chúa đã gìn giữ quý bạn qua một ngày bình an, quý bạn cũng dâng tất cả những việc làm trong ngày cho Chúa, những việc thành công, những vui mừng và ngay cả những thất bại buồn đau. Cùng với việc dâng này, quý bạn cũng dâng lên Thiên Chúa cả những lầm lỗi của quý bạn lỡ phạm vì thân phận con người yếu đuối để xin Ngài thanh tẩy và biến đổi, rồi phó dâng hồn xác trong tay Chúa, xin Chúa gìn giữ và quý bạn đi ngủ bình an. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa là Cha quyền năng giàu lòng thương xót vô biên luôn ở bên quý bạn.

THỨ TỰ CÁC KINH TRONG CẦU NGUYỆN 

1. Làm Dấu Thánh Giá

Chuẩn

1.2.3

2. Kinh Chúa Thánh Thần

 

 

3. Kinh Tin – Cậy – Mến

 

 

4. Kinh Ăn Năn Tội

Nhận

4

5. Kinh Nguyện Lời Chúa – Công bố Tin Mừng

Chúa

5

6. Kinh Tin Kính

Kinh

6

7. Lời Nguyện Chung MOI.gif

Nguyện

7

8. Phép Lần Hạt – Kinh Lạy Nữ Vương – Kinh kính Thánh.

Xin

8.9

9. Kinh Vực Sâu

 

 

10. Kinh Cảm Ơn

Ơn

10

11. Kinh Phó Dâng

Dâng

11

12. Kinh Trông Cậy

Mẹ

12

 Quý bạn thân mến, thứ tự việc sắp xếp các kinh đọc trước sau cũng là từng bước quan trọng nâng tâm hồn lên Thiên Chúa; và để giúp quý bạn nhớ thứ tự các kinh, BBT chúng tôi xin gợi ý câu tắt sau, mỗi chữ là một tâm tình trong giờ kinh; chỉ cần nhớ câu này, quý bạn sẽ suy ra các kinh trong mỗi phần “Chuẩn nhận Chúa, kính nguyện xin ơn, dâng Mẹ

CHUẨN NHẬN CHÚA – KÍNH NGUYỆN  XIN ƠN - DÂNG MẸ

CHUẨN      : quý bạn chuẩn bị tâm hồn bắt đầu giờ kinh bằng các kinh ở 1,2,3

NHẬN         : quý bạn nhận lỗi cùng Chúa và Mẹ để lời cầu của quý bạn đẹp lòng
   Chúa qua kinh ở số 4

CHÚA         : quý bạn đón nhận Lời Chúa qua các kinh số 5.

KÍNH          : quý bạn tuyên xưng đức tin công giáo như là một sự chấp nhận và đáp
  lại Lời Chúa mà quý bạn vừa được lắng nghe và suy nguyện ở kinh số 6.

NGUYỆN   : quý bạn dâng lời nguyện chung khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ ơn dồi
   dào xuống trên Giáo Hội và gia đình quý bạn ở số 7.

XIN              : quý bạn làm Phép lần hạt xin ơn Đức Mẹ và đọc Kinh các Thánh mà
                         quý bạn muốn xin ơn phù trợ qua các kinh ở số 8, 9.

ƠN               : quý bạn dâng tâm tình cảm ơn Chúa qua kinh ở số 10.

DÂNG         : quý bạn phó dâng tất cả lên Thiên Chúa qua kinh ở số 11.

MẸ               : quý bạn đọc Kinh trông cậy rất thánh Đức Mẹ …để kết thúc
                        giờ kinh tối.

Giờ đây, quý bạn cùng chúng tôi bắt đầu giờ Kinh dâng lên Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh.

 kinh toi 2.jpg“Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18, 19 - 20)

1. Làm Dấu Thánh giá (Làm dấu với tâm tình xin 3 Ngôi Thiên Chúa phù hộ, xua đuổi ma quỷ)

Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen

 2. Đọc kinh Chúa Thánh Thần (với tâm tình xin Chúa Thánh Thần giúp cầu nguyện nên)

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

3. Đọc kinh Ăn năn tội (để tâm hồn nên trong sạch xứng đáng cầu nguyện, xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi đã phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót trong ngày vừa qua)

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự.

Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

4. Đọc Kinh Nguyện Lời Chúa (quý bạn xin ơn soi sáng để chuẩn bị tâm hồn công bố, lắng nghe và đón nhận Lời Chúa vào trong cuộc đời quý bạn với tất cả trí khôn và trái tim quý bạn)

Kinh toi 3.jpgLạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi đây. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa, để Người dạy chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, được hiểu biết và yêu mến Chúa hơn / hầu can đảm thực hiện điều Chúa truyền dạy cho chúng con. Amen.

5. Đọc một đoạn sách Tin Mừng (để tỏ lòng tôn kính, quý bạn đứng để công bố Tin Mừng Thiên Chúa)

Trước khi đọc nội dung Tin Mừng, quý bạn đọc câu công bố Tin Mừng : “Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Gioan, Macô, Luca)”.

Đọc nội dung Tin Mừng xong, quý bạn kết thúc bằng câu “Đó là Lời Chúa”, mọi người nếu hiện diện sẽ thưa “Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa”. Nếu quý bạn đọc một mình, quý bạn cũng sẽ thưa như thế trong âm thầm để tôn vinh Chúa đã ban Lời Hằng Sống cho quý bạn.

Sau khi thưa xong quý bạn có thể thinh lặng ít phút tuỳ ý để suy nghĩ về điều Chúa dạy quý bạn qua Tin Mừng. Suy niệm xong, quý bạn dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

* Về nội dung Tin Mừng, quý bạn có thể tìm đọc 2 cuốn sách do Giáo Phận Xuân Lộc mới đây 2014 biên soạn Lời Chúa trong các ngày Chúa Nhật và ngày thường. Sách có Lời Chúa, Suy niệm Tin Mừng (suy nghĩ về điều Chúa dạy) và có cầu nguyện mẫu giúp quý bạn thân thưa lên Thiên Chúa.

6. Kinh Tin Kính của các Tông đồ (quý bạn đọc tuyên xưng đức tin với tâm tình cùng Hội Thánh tuyên xưng, bao gồm những người hiện diện, những người vắng mặt và cả những người đã qua đời)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

7. Lời Nguyện Chung (để dâng Lời nguyện chung với trọn con người và cuộc sống quý bạn lên Thiên Chúa, như trong phần đầu Thánh lễ : phụng vụ Lời Chúa, quý bạn được mời gọi cùng đứng để hiệp nhau dâng lời nguyện chung như hương trầm toả bay lên nhan Chúa)
Xin quý bạn chọn LỜI NGUYỆN CHUNG theo ngày và theo nhu cầu của quý bạn.

8. Đọc kinh Kính Mừng (đọc một hay một chục kinh Kính Mừng hay nói tắt là Phép lần hạt để kính Đức Mẹ, tùy hoàn cảnh quý bạn. Mời Đức Mẹ cùng đọc với quý bạn)

kinh toi 4.jpg.jpgQuý bạn chọn 1 trong 20 mầu nhiệm Mùa Vui, Sự Sáng, Mùa Thương, Mùa Mừng.

Quý bạn sẽ xướng câu mở đầu: “Phép lần hạt năm Sự Vui (Sáng, Thương, Mừng), thứ nhất (hai…năm) thì ngắm: Thiên Thần truyền tin…”. Sau đó, quý bạn khởi đầu bằng Kinh Lạy Cha theo như dưới đây.

* Đọc kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

* Đọc 1 hay 10 kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

* Đọc kinh Sáng Danh

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

* Sau khi đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh, quý bạn kết thúc bằng việc đọc lời thật ý nghĩa biết bao của chính Đức Mẹ dạy tại Fatima:

"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".

 V Đây là 20 Mầu Nhiệm để quý bạn chọn:

a. Năm mầu nhiệm mùa Vui

Thứ nhất thì ngắm, Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba, Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm, Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

b. Năm mầu nhiệm Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm: Đức Ch. Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Đ.Chúa Trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

c. Năm mầu nhiệm mùa Thương

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

d. Năm mầu nhiệm mùa Mừng

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng

8. Đọc kinh Lạy Nữ Vương (quý bạn dâng hồn xác cho Đức Mẹ)

 Lạy Nữ vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chủ Bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi, khoan thay, nhân thay, dịu thay. Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen

9. Đọc Kinh Vực Sâu (quý bạn cầu cho Tổ tiên, Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái... đã qua đời. Theo đạo Chúa không bỏ ông bà Tổ tiên)

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn... được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn... cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

10. Đọc kinh Cám ơn (quý bạn đọc với tâm tình cảm ơn Chúa Đức Mẹ đã ban ơn trong ngày qua, cho quý bạn sống đến bây giờ, và quý bạn xin ơn ngủ đêm bình an)

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.

11. Kinh Phó Dâng (quý bạn dâng hồn xác quý bạn trong bàn tay Thiên Chúa quyền năng)

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

12. Đọc kinh Trông cậy (để kết thúc)

X. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,

Đ. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

X. Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,

Đ. Thương xót chúng con.

X. Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,

Đ. Cầu cho chúng con.

X. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,

Đ. Cầu cho chúng con.

X. Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo Nước Việt Nam,

Đ. Cầu cho chúng con.

(Quý bạn làm dấu Thánh giá, xin Chúa Đức Mẹ ban phép lành cho được ngủ đêm trong bình an)

Quý bạn rất thân mến, ơn Chúa như ánh sáng mặt trời luôn chiếu toả xuống trên quý bạn. Chỉ cần mở cửa ra, mặt trời sẽ chiếu vào mang lại ánh sáng và hơi ấm cho quý bạn. Với sự tự do và càng mở cửa lòng mình ra bao nhiêu, quý bạn càng đón nhận ánh sáng ơn Chúa xuống trên cuộc đời quý bạn bấy nhiêu. Và giờ kinh là cách giúp mỗi người tập cũng như biết mở lòng mình ra để đón nhận hay kéo ơn Chúa xuống trên quý bạn và gia đình quý bạn. BBT chúng tôi ước nguyện cho quý bạn và gia đình quý bạn được tràn đầy ánh sáng yêu thương, bình an và triển nở của Thiên Chúa.

 


Các bài viết mới hơn
     IV. LỜI NGUYỆN CHUNG GIỜ KINH GIA ĐÌNH (cập nhật)
     III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI.................. (có kèm Lời Nguyện Chung cho Gia Đình)
     IV. LỜI NGUYỆN CHUNG GIỜ KINH GIA ĐÌNH
     LỜI GIỚI THIỆU CHO LỜI NGUYỆN CHUNG GIA ĐÌNH. BBT

Các bài viết cũ hơn
     I. CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY
     LỜI GIỚI THIỆU CHO KINH THƯỜNG ĐỌC. BBT