Trang Chủ > Phụng Vụ > Kinh Thường Đọc

loinguyen chung gd2.pngtrong suot 10x350.pngQuý bạn thân mến,

Lời Nguyện Chung có một ý nghĩa rất sâu sắc như là hương thơm lời nguyện dâng cõi lòng và cuộc sống trong ngày của quý bạn được xem như hy lễ chiều hôm toả bay lên trước tôn nhan Thiên Chúa.

Khi quý bạn đưa Lời nguyện chung vào giờ kinh tối gia đình, quý bạn sẽ cảm nhận giờ kinh tối gia đình trở nên như một Thánh Lễ Tại Gia, và Giờ Kinh Tối gia đình của quý bạn như phần đầu Phụng Vụ Lời Chúa trong một Thánh Lễ. Còn gì đẹp trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho bằng Giờ Kinh Tối Gia Đình quý bạn trở nên như một phần của Thánh Lễ là chính suối nguồn tuôn tràn ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Với tâm tình như thế, quý bạn sẽ gặp gỡ được Thiên Chúa là Cha quyền năng yêu thương hằng luôn tuôn trào ân sủng bình an, hạnh phúc và triển nở đến gia đình quý bạn. 

1. Làm Dấu Thánh Giá

Chuẩn

1.2.3

2. Kinh Chúa Thánh Thần

 

 

3. Kinh Tin – Cậy – Mến

 

 

4. Kinh Ăn Năn Tội

Nhận

4

5. Kinh Nguyện Lời Chúa – Công bố Tin Mừng

Chúa

5

6. Kinh Tin Kính

Kinh

6

7. Lời Nguyện Chung

Nguyện

7

8. Phép Lần Hạt – Kinh Lạy Nữ Vương – Kinh kính Thánh.

Xin

8.9

9. Kinh Vực Sâu

 

 

10. Kinh Cảm Ơn

Ơn

10

11. Kinh Phó Dâng

Dâng

11

12. Kinh Trông Cậy

Mẹ

12

 

CHUẨN NHẬN CHÚA – KÍNH NGUYỆN  XIN ƠN - DÂNG MẸ

CHUẨN      : quý bạn chuẩn bị tâm hồn bắt đầu giờ kinh bằng các kinh ở 1,2,3

NHẬN         : quý bạn nhận lỗi cùng Chúa và Mẹ để lời cầu của quý bạn đẹp lòng
   Chúa qua kinh ở số 4

CHÚA         : quý bạn đón nhận Lời Chúa qua các kinh số 5.

KÍNH          : quý bạn tuyên xưng đức tin công giáo như là một sự chấp nhận và đáp
  lại Lời Chúa mà quý bạn vừa được lắng nghe và suy nguyện ở kinh số 6.

NGUYỆN   : quý bạn dâng lời nguyện chung khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ ơn dồi
   dào xuống trên Giáo Hội và gia đình quý bạn ở số 7.

XIN              : quý bạn làm Phép lần hạt xin ơn Đức Mẹ và đọc Kinh các Thánh mà
                         quý bạn muốn xin ơn phù trợ qua các kinh ở số 8, 9.

ƠN               : quý bạn dâng tâm tình cảm ơn Chúa qua kinh ở số 10.

DÂNG         : quý bạn phó dâng tất cả lên Thiên Chúa qua kinh ở số 11.

MẸ               : quý bạn đọc Kinh trông cậy rất thánh Đức Mẹ …để kết thúc
                        giờ kinh tối.
 

LỜI NGUYỆN CHUNG
KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

I. Lời nguyện chung các ngày trong tuần

1. Chúa Nhật

2. Thứ Hai

3. Thứ Ba

4. Thứ Tư

5. Thứ Năm

6. Thứ Sáu

7. Thứ Bảy

II. Lời nguyện chung trong những hoàn cảnh cụ thể

1. Cầu cho gia đình

2. Xin ơn thánh hóa gia đình

3. Gia đình và Hội Thánh

4. Lời nguyện của Gia đình

5. Cầu cho Ơn gọi chứng tá của Gia đình

6. Gia đình có người đau bệnh

7. Gia đình có người sắp đi xa

8. Gia đình có người gặp nạn

9. Gia đình gặp tai nạn

10. Cầu nguyện trong ngày giỗ

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

 binhhuong.png

I. LỜI NGUYỆN CHUNG CÁC NGÀY TRONG TUẦN

1. CHÚA NHẬT
                         CẦU CHO HỘI THÁNH VÀ VIỆC TRUYỀN GIÁO

Gia đình chúng ta quây quần bên nhau trong ngày của Chúa: ngày Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết để cứu độ nhân loại. Chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Chúa Kitô Phục Sinh thông ban Thánh Thần cho Hội Thánh. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục và các linh mục được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn nhiệt thành phục vụ dân Chúa theo gương Đức Kitô.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa Kitô Phục Sinh trao cho Hội Thánh sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa luôn ý thức sứ mạng truyền giáo, biết dùng lời nói và đời sống thánh thiện mà làm chứng cho Chúa.

3. Chúa Kitô Phục Sinh nên niềm hy vọng cho nhân loại. Xin cho anh chị em đang khổ đau tinh thần hay bệnh tật thể xác/ tìm được nơi Chúa Kitô Phục Sinh niềm hy vọng và sức mạnh đỡ nâng.

4. Chúa Kitô Phục Sinh luôn hiện diện giữa Hội Thánh. Xin cho gia đình chúng ta hết lòng yêu mến và sống thân tình với Chúa Kitô Phục Sinh, để Người luôn hiện diện trong mỗi người chúng ta/ hầu chúng ta biết yêu thương nhau và yêu mọi người như Chúa yêu ta.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa hằng hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng con. Xin tuôn đổ trên chúng con hồng ân cứu độ của Chúa, và biến đổi chúng con thành những chứng nhân nhiệt thành của Tin Mừng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

2. THỨ HAI
                                              CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống, ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin Người, thì sẽ không phải chết bao giờ. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Chúa nói: “Các con hãy vui mừng, vì phần thưởng các con sẽ trọng đại trên trời”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa đã qua đời/ được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và đưa vào nơi vĩnh phúc.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa nói: “Ta ở đâu thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”. Xin cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, họ hàng thân thuộc đôi bên của chúng con, được thông phần vinh quang phục sinh của Chúa Kitô, vì đã trung thành tin yêu vào Chúa.

3. Chúa nói: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Xin cho gia đình chúng ta, khi tưởng nhớ những người thân đã qua đời, biết tích cực tìm kiếm thực thi ý Chúa, để ngày sau cũng được cùng họ hưởng nhan thánh Chúa.

4. Chúa nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con”. Xin cho gia đình chúng ta được trung kiên trong đức tin, nồng nàn trong tình mến, và bền vững trong hy vọng, để trung thành theo Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã hiến ban Con Chúa để cứu độ chúng con. Xin thương tha thứ và đón nhận những anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

3. THỨ BA
                                CẦU XIN ƠN THÁNH HÓA CHO GIA ĐÌNH

Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, đã đến nhập thể làm người trong một gia đình và ban Thánh Thần để thánh hoá đời sống nhân loại. Chúng ta dâng lời cảm tạ và thành khẩn cầu xin:

1. Chúa đã hiến thân làm của lễ đền tội chúng ta. Xin Chúa thương đón nhận mọi việc chúng ta làm hôm nay để tôn vinh Chúa và mưu ích cho phần rỗi chúng ta.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa hằng vâng phục thánh ý Cha. Xin cho chúng ta luôn biết vâng giữ luật Chúa và lắng nghe lẫn nhau, để trở nên những người con hiếu thảo của Chúa và gia đình nên tổ ấm yêu thương. 

3. Maria đã ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Người. Xin cho chúng ta biết chuyên cần lắng nghe và sống Lời Chúa, để đời sống chúng ta ngày càng nên giống Chúa hơn.

4. Chúa đã đến dự tiệc cưới Cana và biến nước thành rượu ngon. Xin cho gia đình chúng ta luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa, để đời sống chúng ta trở nên niềm vui và hy vọng cho nhau và cho các gia đình chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng yêu thương các gia đình. Xin Chúa luôn hiện diện giữa gia đình chúng con và thánh hóa cuộc đời chúng con, để gia đình chúng con trở nên chứng tá tình yêu và hy vọng của Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị  muôn đời.

4. THỨ TƯ
                      CẦU NGUYỆN CHO GIÁO PHẬN VÀ GIÁO XỨ

(Khởi đầu một ngày mới) Sau một ngày làm việc, gia đình chúng ta vui mừng quây quần trước tôn nhan Chúa, để cảm tạ Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Giuse, xin Chúa chúc lành cho Giáo phận, giáo xứ và gia đình chúng ta:

1. Chúa Cha qui tụ chúng ta nên một trong Đức Kitô. Xin cho các Đức Giám mục và các Linh mục trong Giáo phận luôn tràn đầy Chúa Thánh Thần, nhiệt thành phục vụ và sốt sắng cử hành các Bí tích, để dân Chúa được nuôi dưỡng lớn lên trong ơn sủng và tình yêu.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Thiên Chúa là Tình Yêu. Xin cho mọi thành phần trong Giáo xứ chúng ta luôn thắp sáng niềm tin bằng cuộc sống yêu thương phục vụ, để Giáo xứ chúng ta trở nên cộng đoàn tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.

3. Chúa Thánh Thần là suối nguồn ơn thánh. Xin cho các vị ân nhân của gia đình chúng ta được tràn đầy hồng ân xác hồn, để họ luôn phụng sự Chúa với tâm hồn quảng đại, hân hoan.

4. Gia đình là Hội Thánh tại gia. Xin cho gia đình chúng ta can đảm sống theo Lời Chúa, để xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn cầu nguyện, luôn yêu thương thủy chung, can đảm phục vụ sự sống và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa chúng con. Xin tuôn đổ trong chúng con sự sống của Chúa và biến đổi gia đình chúng con nên hình ảnh tình yêu của Chúa giữa mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

5. THỨ NĂM
             CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC VÀ CÁC THIẾU NHI 

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo, nơi chứa đựng toàn bộ của cải thiêng liêng của Hội Thánh là Chúa Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta. Chúng ta cùng xin Chúa cho gia đình chúng ta một lòng mến yêu Bí tích cực trọng này:

1. Thánh Thể là mầu nhiệm Tình yêu. Xin cho các Linh mục hết lòng yêu mến Chúa Giêsu và cử hành Thánh lễ cách sốt sắng, để biến đổi đời mình thành của lễ tình yêu dâng tiến Chúa và tự hiến cho anh chị em mình.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa Thánh Thể là nguồn mạch ủi an. Xin cho các Linh mục bệnh tật hay khổ đau, biết hiệp nhất đời mình với hy lễ Chúa Giêsu, để được Chúa đỡ nâng và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho Hội Thánh.

3. Chúa Giêsu yêu mến các trẻ thơ. Xin cho các Thiếu nhi luôn biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, biết học theo mẫu gương của Người, để càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân đức.

4. Thánh Thể nuôi dưỡng tình yêu gia đình. Xin cho gia đình chúng ta biết cùng nhau tham dự Thánh lễ cách đạo đức, để được nuôi dưỡng trong tình yêu trung tín, tha thứ, quảng đại và quên mình vì nhau.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, xin cho gia đình chúng con luôn siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, để chúng con được Chúa biến đổi thành tấm bánh tình yêu bẻ trao cho nhau và cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

6. THỨ SÁU
           CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ VÀ BỆNH TẬT

Chúa Giêsu đến trần gian để tìm kiếm và cứu chữa những người tội lỗi và khổ đau. Gia đình chúng ta tha thiết nài xin Chúa cứu giúp chúng ta và những anh chị em đang mang nhiều khổ đau, bất hạnh:

1. “Xin ở lại cùng con trong lúc gian truân”. Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin luôn cảm nhận được có Chúa ở cùng, để trung thành sống và tuyên xưng đức tin của mình.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Người làm cho con cái Người đầy hy vọng”. Xin cho các bậc cha mẹ đang đau khổ vì con cái hư hỏng/ biết gia tăng hy sinh, cầu nguyện và dùng tình yêu nhẫn nại, đời sống gương mẫu mà giúp chúng trở về đường ngay nẻo chính.

3. Chúa nói: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!” Xin cho những người đang gặp đau khổ, tuyệt vọng và bệnh tật/ biết tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa Giêsu, Đấng luôn ở với họ, để tìm được an ủi và hy vọng mà bước theo Chúa đến cùng.

4. “Anh em hãy bền chí và vững tâm”. Xin cho những gia đình đang lâm cảnh túng thiếu nợ nần/ luôn nỗ lực làm việc trong niềm cậy trông nơi Chúa/ và sớm vượt thắng được những khó khăn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm người và chia sẻ đến cùng cuộc sống của chúng con. Xin thương hiện diện với gia đình chúng con, chia sẻ niềm vui với chúng con trong những ngày bình an, và lau đi giọt lệ của chúng con trong những ngày thử thách, khổ đau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

7. THỨ BẢY
            CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI  VÀ GIA ĐÌNH ĐƯỢC BÌNH AN

Ngày thứ Bảy hướng chúng ta về Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng ta. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, chúng ta xin Chúa thương ban bình an cho thế giới và cho gia đình chúng ta:

1. “Xin ở lại cùng con trong lúc gian truân”. Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin luôn cảm nhận được có Chúa ở cùng, để trung thành sống và tuyên xưng đức tin của mình.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Người làm cho con cái Người đầy hy vọng”. Xin cho các bậc cha mẹ đang đau khổ vì con cái hư hỏng/ biết gia tăng hy sinh, cầu nguyện và dùng tình yêu nhẫn nại, đời sống gương mẫu mà giúp chúng trở về đường ngay nẻo chính.

3. Chúa nói: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!” Xin cho những người đang gặp đau khổ, tuyệt vọng và bệnh tật/ biết tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa Giêsu, Đấng luôn ở với họ, để tìm được an ủi và sức mạnh mà bước theo Chúa đến cùng.

4. “Anh em hãy bền chí và vững tâm”. Xin cho những gia đình đang lâm cảnh túng thiếu nợ nần/ biết nỗ lực làm việc trong niềm cậy trông nơi Chúa/ để sớm vượt thắng được những khó khăn mà vui sống bình an.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria hồng ân cao cả là làm Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để gia đình chúng con luôn được hân hoan phụng thờ Chúa với tất cả tâm hồn chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

                                                   binhhuong.png

II. LỜI NGUYỆN CHUNG
                   TRONG
NHỮNG HOÀN CẢNH CỤ THỂ

1. CẦU CHO GIA ĐÌNH

Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, đã nhập thể làm người trong một gia đình và thánh hóa gia đình này. Giờ đây, Người cũng đang hiện diện giữa chúng ta. Đầy lòng tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin:

1. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Xin cho các gia đình Kitô yêu mến Chúa hết lòng và sống theo Lời Chúa, để gia đình nên chứng tá Tin Mừng cho thế giới ngày nay.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu gia đình. Xin cho các bậc cha mẹ luôn yêu thương nhau và nỗ lực nên thánh, để kiến tạo gia đình thành dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa và giáo dục con cái nên những Kitô hữu thánh thiện.

3. Chúa Giêsu vâng phục Đức Mẹ và thánh Giuse. Xin cho con cái trong gia đình biết hết lòng yêu mến vâng phục cha mẹ, để làm cho gia đình nên tổ ấm yêu thương.

4. Chúa Giêsu luôn vâng phục Chúa Cha. Xin cho gia đình chúng ta luôn can đảm sống theo thánh ý Chúa, để Chúa luôn hiện diện giữa gia đình mà thánh hóa đời sống chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã tạo lập gia đình để trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống. Xin cho gia đình chúng con theo gương Thánh gia, biết ăn ở theo lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau, hầu được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

2. THÁNH HOÁ GIA ĐÌNH

Tình yêu của Ngôi Lời làm người đã thánh hóa gia đình Nagiarét để Thánh gia nên gương mẫu của mọi gia đình Kitô giáo. Chúng ta khiêm tốn khẩn xin Chúa Giêsu ngự đến với gia đình chúng ta:

1. Chúa đã sống vâng phục Đức Maria và Thánh Giuse, nên đã hiến thánh đời sống gia đình. Xin Chúa luôn hiện diện với gia đình chúng ta mà thánh hoá chúng ta.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa đã siêng năng lo việc Chúa Cha. Xin Chúa ban ơn để mọi người trong gia đình chúng ta biết thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa.

3. Gia đình thánh của Chúa là gương mẫu tuyệt vời về sự cầu nguyện. Xin cho chúng ta biết qúy trọng Giờ kinh Gia đình và thực hiện sốt sắng mỗi ngày.

4. Chúa đã yêu thương bà con và được họ mến thương. Xin Chúa ban cho gia đình chúng ta biết sống hoà thuận và hiệp thông với mọi người chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa luôn hiện diện và thánh hóa gia đình chúng con. Xin tuôn đổ dồi dào phúc lành trên chúng con, giúp gia đình chúng con luôn sống hiệp nhất yêu thương, để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

3. GIA ĐÌNH VÀ HỘI THÁNH

Sau một ngày sống, gia đình chúng ta đã được tình thương Chúa chở che. Giờ đây chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh luôn phục vụ các gia đình. Xin cho các gia đình Công giáo nhận ra sự chăm sóc ân cần của Mẹ Hội Thánh, để sẵn sàng cộng tác và sống trung thành với ơn gọi của mình.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Gia đình là tế bào căn bản và sống động của xã hội. Xin cho gia đình chúng ta luôn ý thức được giá trị cao quý này, để luôn yêu thương và hợp tác với các gia đình chung quanh trong việc phát triển xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

3. Gia đình là trường học đầu tiên và cha mẹ là thầy cô thứ nhất. Xin cho các bậc cha mẹ luôn trở nên những gương mẫu đạo hạnh cho con cái và con cái luôn biết yêu mến và vâng lời mẹ cha.

4. Gia đình Kitô là nơi thực hiện đặc biệt các mối hiệp thông trong Hội Thánh. Xin cho mọi người trong gia đình chúng ta luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ lẫn nhau, để góp phần hữu hiệu xây dựng Hội Thánh.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho gia đình chúng con được sống yên vui trong Hội Thánh. Xin giúp gia đình chúng con luôn trung thành với Chúa, biết sống thánh thiện để trở nên những viên đá sống động xây dựng Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

4. LỜI NGUYỆN CỦA GIA ĐÌNH

Sau một ngày làm việc, gia đình chúng ta vui mừng quây quần trước tôn nhan Chúa, để cảm tạ Chúa và xin Ngài chúc lành cho chúng ta:

1. Chúa Cha qui tụ chúng ta nên một trong Đức Kitô. Xin cho các Đức Giám mục và các Linh mục trong Hội Thánh luôn tràn đầy Chúa Thánh Thần, sốt sắng cử hành các Bí tích và nhiệt thành phục vụ mọi người, để dân Chúa được nuôi dưỡng lớn lên trong ơn sủng và tình yêu.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con..

2. Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất. Xin cho mọi anh chị em đang khao khát kiếm tìm chân lý, nhờ đời sống thánh thiện của các Kitô hữu, sớm nhận biết Đức Kitô là Đấng Cứu Độ nhân loại.

3. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”. Xin cho các vị ân nhân của gia đình chúng ta được tràn đầy hồng ân xác hồn, để họ luôn phụng sự Chúa với tâm hồn quảng đại, hân hoan.

4. Thiên Chúa là Tình Yêu. Xin cho chúng ta luôn thắp sáng niềm tin bằng cuộc sống yêu thương nhau và phục vụ mọi người, để gia đình chúng ta trở nên dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa chúng con. Xin tuôn đổ trong chúng con sự sống của Chúa và biến đổi gia đình chúng con nên hình ảnh tình yêu của Chúa giữa mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

5. ƠN GỌI CHỨNG TÁ CỦA GIA ĐÌNH

Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai theo Ngài biết trở nên ánh sáng và muối đất cho đời. Sống thánh thiện chắc chắn sẽ làm gia đình chúng ta được hạnh phúc và an vui. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Chúa dạy chúng ta phải nên ánh sáng và muối đất. Xin cho mọi Kitô hữu luôn kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, hết lòng yêu thương phục vụ anh chị em, để nên men-muối Nước Trời ướp mặn trần gian.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa gọi chọn chúng ta trong đời gia đình. Xin cho mỗi chúng ta luôn biết chu toàn bổn phận hằng ngày Chúa trao với lòng mến Chúa yêu người, để làm đời sống chúng ta tỏa lan hương thơm Nước Trời.

3. Chúa là mạch nguồn yêu thương. Xin cho các gia đình Kitô hữu luôn ý thức sứ mạng làm chứng giữa đời, để nỗ lực xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn hiệp nhất - yêu thương.

4. Mẹ Chúa Giêsu cũng được mời dự tiệc cưới Cana. Xin cho gia đình chúng ta luôn hết lòng yêu mến Mẹ Thiên Chúa, để nhờ lời Mẹ cầu bầu, chúng ta vượt thắng mọi thử thách mà kiên vững trong tình yêu với Chúa và với nhau.

Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ trên gia đình chúng con muôn ơn lành, xin nhận lấy tấm lòng thảo kính, biết ơn chúng con dâng lên, mà thánh hóa gia đình chúng con nên một cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

6. GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI ĐAU BỆNH

Gia đình chúng ta đang có người đau bệnh (hiểm nghèo). Chúng ta cảm thấy bất lực bên giường bệnh của người thân yêu. Chúng ta chạy đến Chúa là nguồn ơn thiêng liêng và thành khẩn cầu xin:

1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người thân đau bệnh của chúng ta biết tin tưởng phó thác vào tình yêu Chúa theo gương Đức Kitô chịu đau khổ.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ người thân đau bệnh của chúng ta trong tình thương của Chúa.

3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho người thân đau bệnh của chúng ta được sức mạnh và bình an của Người.

4. Chúng ta hãy tin tưởng phó thác người thân đau bệnh của chúng ta trong tình thương và quyền năng của Chúa, và nếu đẹp lòng Chúa, xin cho bệnh nhân này được sớm bình phục để cùng chúng ta tôn vinh và chúc tụng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn chữa lành những tật nguyền của chúng con khi xuống thế làm Người. Cúi xin Chúa đoái thương đến người thân yêu chúng con đang yếu liệt phần xác được nên vững mạnh trong tâm hồn mà tin tưởng cậy trông vào Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

7. GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI SẮP ĐI XA

Gia đình chúng ta có người sắp đi xa. Tương lai của tất cả chúng ta đều nằm trong quyền năng của Chúa. Vậy chúng ta tin tưởng và tha thiết nguyện xin:

1. Xưa Chúa đã sai Tổng lãnh Thiên thần Raphael dẫn đường cho Tôbia đi đường bình an. Nay chúng ta cũng xin Chúa sai Thiên thần Chúa đến gìn giữ người thân yêu chúng ta trên cuộc hành trình này.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Các tín hữu tiên khởi xưa kia đã trở thành những sứ giả Tin Mừng đầu tiên khi họ đi sơ tán khắp tứ phương thiên hạ. Nay xin Chúa cũng làm cho hành trình của người thân yêu chúng ta trở thành cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa.

3. Chúa hằng chúc lành cho những ai trông cậy Chúa. Xin Chúa thương ban những ơn lành hồn xác cho người thân yêu chúng ta trên mọi nẻo đường.

4. (Tùy chọn) Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Xin Chúa đồng hành với người thân yêu chúng ta trên đường đi lối về, và giúp sớm hoàn thành công việc để trở về đoàn tụ với chúng ta trong mái ấm gia đình này.

4b. Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Xin Chúa đồng hành với người thân yêu chúng ta trên mọi nẻo đường, cho gia đình chúng ta có nhiều cơ hội gặp nhau tại thế, và được xum họp trong nhà Chúa muôn đời.

Lạy Chúa là Đấng quan phòng và an bài mọi sự, xin gìn giữ người thân yêu chúng con luôn được bình an. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng con luôn an tâm và hy vọng sớm đoàn tụ với người thân yêu trong sự hân hoan vui mừng. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.

8. GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN

Gia đình chúng ta đang gặp khó khăn. Trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, chúng ta tha thiết nài xin:

1. Gặp khó khăn trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi cho mọi gia đình. Xin cho chúng ta biết noi gương Thánh Gia Thất, để bình tĩnh, tin tưởng và giúp nhau dần tháo gỡ những bế tắc của cuộc sống gia đình.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Khi gặp gian nan thử thách, Mẹ Maria và thánh Giuse đã biết tin tưởng vào Chúa. Xin cho chúng ta noi gương Thánh Gia luôn đặt trọn niềm tin vào Chúa, Đấng hằng yêu thương và muốn chúng ta được hạnh phúc.

3. Khi gặp những tình cảnh khó khăn, Mẹ Maria và thánh Giuse đã luôn tìm kiếm và làm theo ý Chúa. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài, từ bỏ ý riêng, để lắng nghe và thực hiện mọi việc theo ý Chúa.

4. Không chỉ gia đình chúng ta mà bao gia đình khác cũng đang gặp những khó khăn khác nhau. Xin cho các gia đình đang gặp thử thách được Chúa soi sáng, để tất cả chúng ta luôn nhờ tình yêu Chúa mà sớm vượt thắng những thử thách này.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chọn cuộc sống gia đình khi đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Xin thương giúp chúng con khám phá ra giá trị của đau khổ trong cuộc sống gia đình, để thánh hoá và kiến tạo gia đình hạnh phúc như Chúa đã thiết lập và cứu chuộc. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

9. GIA ĐÌNH GẶP TAI NẠN

Gia đình của chúng ta đang gặp một tai nạn đau thương khiến mọi người lo lắng và đau khổ. Chúng ta hãy chạy đến cùng Chúa và tha thiết cầu xin:

1. Tai nạn và đau khổ vẫn là thách đố lớn của niềm tin. Xin cho chúng ta biết nhìn lên Chúa chịu đóng đinh, để can đảm thưa “xin vâng” trước thánh ý nhiệm mầu của Chúa trong tai nạn đau thương này.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Xin cho gia đình chúng ta vững tin vào Chúa và đừng bao giờ nghĩ rằng mình bị Chúa bỏ rơi.

3. Không có ơn Chúa, chúng ta chẳng làm được gì. Xin cho chúng ta vững tin vào sự hiện diện của Chúa với chúng ta, để đủ sức chịu đựng và sáng suốt tìm ra phương án tốt nhất cho tai nạn này.

4. Còn nhiều gia đình cũng đang gặp tai nạn như hoặc hơn gia đình chúng ta. Xin cho họ cũng được Chúa thương nâng đỡ, ủi an và phù trợ, để tất cả chúng ta biết làm vinh danh Chúa ngay giữa những đau thương thử thách.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng thương cứu giúp những người lâm cảnh gian truân khốn khó. Xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con biết chấp nhận và ứng xử trong tai nạn này sao cho đẹp lòng Chúa và sinh ích cho mọi người chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

10. CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI QUA ĐỜI (NGÀY GIỖ)

Tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người thân đã qua đời không chỉ là một việc làm thánh thiện đẹp lòng Chúa, mà còn là một hành động biểu lộ lòng hiếu thảo. Trong giờ phút gia đình xum họp trước nhan Chúa, chúng ta cùng dâng Chúa lời nguyện xin:

1. Xin cho linh hồn … mà gia đình chúng ta tưởng nhớ (nhân ngày giỗ) hôm nay, được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và cho hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, họ hàng thân thuộc đôi bên của chúng ta/ được thông phần vinh quang phục sinh của Chúa Kitô, vì suốt đời đã trung thành tin yêu Chúa.

3. Xin cho những người đang chịu khổ đau thể xác cũng như tinh thần/ được Chúa nâng đỡ và mọi người ủi an, để vững lòng cậy trông nơi Chúa mà vượt thắng gian nan.

4. Xin cho gia đình chúng ta, khi tưởng nhớ những người thân đã qua đời, biết tích cực tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, để mai sau cũng được hưởng nhan thánh Chúa cùng với Đức Maria và các thánh.

Lạy Thiên Chúa hằng sống, Chúa muốn loài người chúng con được sống chớ không phải chết. Xin cho linh hồn những người thân yêu của chúng con được luôn sống hạnh phúc với Chúa, và cho chúng con luôn trung thành tin yêu Chúa, để đạt tới sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự  và hằng thương yêu săn sóc mọi loài, xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình Công giáo, một cộng đoàn yêu thương để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình. Xin cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa và hết lòng hoà thuận thương yêu nhau.

Xin cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, hôm sớm cầu nguyện chung với nhau làm cho gia đình trở thành một Đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự Phụng vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi Lời Chúa và đem ra thực hành.

Trong khi mỗi người chúng con vất vả làm việc, cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng.

Đối với mọi gia đình chung quanh, xin cho chúng con biết thực lòng yêu mến, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa, chúng con nguyện sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong gia đình chúng con có mặt cũng như vắng mặt, còn sống cũng như đã qua đời, hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được sum họp với Chúa muôn đời. Amen.Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI.................. (có kèm Lời Nguyện Chung cho Gia Đình)
     IV. LỜI NGUYỆN CHUNG GIỜ KINH GIA ĐÌNH
     LỜI GIỚI THIỆU CHO LỜI NGUYỆN CHUNG GIA ĐÌNH. BBT
     III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI
     I. CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY
     LỜI GIỚI THIỆU CHO KINH THƯỜNG ĐỌC. BBT