Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo–Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa.
Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp phần vào công việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.
 

01.03

18.01 

Tm

Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

02

19

Tm

Thứ  Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

03

20

Tm

Thứ  Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

04

21

Tm

Thứ Năm đầu tháng.Thánh Casimirô.Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

05

22

Tm

06

23

Tm

Thứ  Bảy đầu tháng.Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

07

24

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III.Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.(Không cử hành lễ thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo).

08

25

Tm

Thứ Hai. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

09

26

Tm

Thứ  Ba. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

10

27

Tm

Thứ  Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

11

28

Tm

Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

12

29

Tm

Thứ  Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

13

01.02

Tm

Thứ  Bảy. Hs 6,1-6;Lc 18,9-14.Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Đấng kế vị thánh Phêrô (2013).
 

14

02

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV.Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng.2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.

15

03

Tm

Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

16

04

Tm

Thứ  Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

17

05

Tm

Thứ  Tư. Thánh Patriciô, giám mục.Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

18

06

Tm

Thứ Năm. Thánh Cyrilô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

19

07

Tr

Thứ  Sáu. THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN
Lễ Bổn mạng:
Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

 
LƯU Ý :
Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.
 

20      

08      

Tm   

Thứ  Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

21

09

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33.

22

10

Tm

Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,12-20.

23

11

Tm

Thứ  Ba. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

24

12

Tm

Thứ  Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.

25

13

Tr

Thứ Năm. LỄ TRUYỀN TIN.Lễ trọng.Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

 
LƯU Ý :
Trong Thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
 

26 

14 

Tm 

Thứ  Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

27

15

Tm

Thứ  Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1971)
Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

 

TUẦN THÁNH

1.Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.      
Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.
2.Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.
3. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.
Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.
Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và diễn tiến các nghi thức trong những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.
 

28    

16    

Đ 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II. 
Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10.
Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1–15,47 (hay Mc 15,1-39).

 
LƯU Ý :
1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một hoặc hai thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
2.Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.
3.Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hoặc áo choàng.
4.Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rẩy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó, và không bỏ các bài đọc trước đó.
6.Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.
Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.
7.Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hay ngày Chúa nhật.
 

29  

10  

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7;          Ga 12,1-11.

 
LƯU Ý :
Các ngày từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.
 

30   

11   

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

31

12

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a;          Mt 26,14-25.

 


Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE