Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2022

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho việc kiện toàn Đức Tin của người trẻ
Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ khi được mời gọi sống trọn vẹn đức tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, phân định sâu xa, can đảm sống đức tin và tận tụy phục vụ.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH67).

01.5          

01.4          

Tr          

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.Thánh vịnh tuần III.Cv 5,27b-32, 40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hay Ga 21,1-14)(Không cử hành lễ thánh Giuse Thợ).NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.
Lịch Chầu lượt
- Gx An Bình (Biên Hòa)
- Gx Bạch Lâm (Gia Kiệm)
- Gx Bình Minh (Gia Kiệm)
- Gx Nagoa (Túc Trưng)
- Gx Thành Đức (Long Thành)
- Gx Trinh Vương (Tân Mai)
- Gx Suối Tre (Long Khánh)
- Gx Xuân Đường (Long Khánh)
- Gx Xuân Linh (An Bình)
- Gx Xuân Mỹ (Long Khánh)
- Gx Xuân Quế (Long Khánh)

02

02

Tr

Thứ Hai. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

03

03

Đ

Thứ  Ba. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.Lễkính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

04

04

Tr

Thứ  Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

05

05

Tr

Thứ Năm đầu tháng.Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

06

06

Tr

Thứ  Sáu đầu tháng.Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

07

07

Tr

Thứ  Bảy đầu tháng.Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

08

08

Tr

- GxPhương Lâm (Phương Lâm)
- Gx Truyền Tin (Long Thành)- Gx Xuân Hoa (Túc Trưng)

09

09

Tr

Thứ Hai. Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.

10

10

Tr

Thứ Ba. Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 11,19-26;   Ga 10,22-30.

11

11

Tr

Thứ  Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

12

12

Tr

Thứ Năm. Thánh Nêrêô và thánh Achillêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

13

13

Tr

Thứ Sáu. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 13,26-33; Ga 14,1-6(hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11;  Lc 11, 27-28).

14

14

Đ

Thứ  Bảy. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

15

15

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.Thánh vịnh tuần I.Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.

16

16

Tr

Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

17

17

Tr

Thứ  Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

18

18

Tr

Thứ  Tư. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

19

19

Tr

Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

20

20

Tr

Thứ  Sáu. Thánh Bênarđinô Siêna, linh mục (Tr).Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

21

21

Tr

Thứ  Bảy.Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

22

22

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.Thánh vịnh tuần II.Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29(Không cử hành lễ thánh Rita Cascia, nữ tu).
Lịch Chầu lượt
- Gx Xuân Thanh (Túc Trưng)

23

23

Tr

Thứ Hai.Cv 16,11-15; Ga 15,26—16,4a.

24

24

Tr

Thứ Ba. Cv 16,22-34;Ga 16,5-11.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Huy (Gia Kiệm)

25

25

Tr

Thứ  Tư. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 17,15.22—18,1; Ga 16,12-15.

26

26

Tr

Thứ  Năm. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

27

27

Tr

Thứ Sáu. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).Cv 18,9-18;Ga 16,20-23a.

28

28

Tr

Thứ  Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Gx Tân Triều – H. Biên Hòa: Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).

 

 

Tr

Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở Thánh Lễ chính ngày.

29

29

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.Cv 1,1-11; Dt 9,24-28; 10,19-23 (hay Ep 1,17-23); Lc 24,46-53(Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bàu Mây (Phương Lâm)
- Gx Ngọc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Phú (Long Khánh) 
- Gh Vinh Đức (Hòa Thanh)
- Gx Võ Dõng (Gia Kiệm)

30

01.5

Tr

Thứ Hai.Thánh vịnh tuần III.Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

31

02

Tr

Thứ Ba. ĐỨC BÀ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

 


Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2021