Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06/2022

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các Gia Đình
Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công giáo trên toàn thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống thường ngày.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
 

01.6          

03.5          

Đ          

Thứ  Tư. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2017)
Đức chaGioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

02

04

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

03

05

Đ

Thứ  Sáu đầu tháng.Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

04

06

Tr
Đ

Thứ  Bảy đầu tháng.Cv 28,16-20.30-31;Ga 21,20-25.
Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

05

07

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.(Không cử hành lễ thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx La Ngà (Túc Trưng)
- Gx Lang Minh (Gia Ray)
- Gx Lộ Đức (Hòa Thanh)
- Gx Long Đức (Long Thành)
- Gx Thánh Linh(Long Thành)
- Gx Văn Hải (Long Thành)
- Đan viện Đa Minh Maria Thánh Linh (Hòa Thanh)
- Đan viện Carmel Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)

 
LƯU Ý :
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên Cung Thánh.

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

 

06          

08          

Tr          

Thứ Hai. Tuần X Thường Niên. Thánh vịnh tuần II.Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14);Ga 19,25-34(Không cử hành lễ thánh Nobertô, giám mục).

07

09

X

Thứ Ba.1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

08

10

X

Thứ  Tư.1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

09

11

X

Thứ  Năm. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).1V 18,41-46; Mt 5,20-26.

10

12

X

Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

11

13

Đ

Thứ  Bảy.Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13 (hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,33-37).

12

14

Tr

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Thái (Tân Mai)
- Gx Bùi Chu (Phú Thịnh)
- Gx Mỹ Hội (Phước Lý)
- Gx Tân Tường (Phước Lý)
- Gx Túc Trưng (Túc Trưng)

13

15

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III.Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

14

16

X

Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

15

17

X

Thứ  Tư. 2V 2,1.4.6-14;Mt 6,1-6.16-18.

16

18

X

Thứ  Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

17

19

X

Thứ Sáu. 2V 11,1-4.9-18.20;Mt 6,19-23.

Ngày giỗ (1974)
Đức chaGiuse LÊ VĂN ẤN
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

18

20

X

Thứ  Bảy.2Sb 24,17-25;Mt 6,24-34.

19

21

Tr

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17.(Không cử hành lễ thánh Rômualđô, viện phụ).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Hải (Biên Hòa)
- Gx Nam Hà (Long Khánh)        
- Gx Cẩm Tân (Long Khánh)
- Gx Đức Thắng (Túc Trưng)
- Gx Đồng Tâm (Gia Ray)
- Gx Gia Yên (Gia Kiệm)
- Gh Hà Phát (Hố Nai)
- Gx Hải Dương (Hố Nai)
- Gx Nghĩa Yên (Phước Lý)
- Gx Thiên Bình (Long Thành)
- Gx Tín Nghĩa (Gia Kiệm)
- Gx Xuân Long (An Bình)          
- Gx Xuân Phú (Túc Trưng)
- Hiệp hội Đa Minh Thừa Sai Phú Cường (Hố Nai)
- Hội dòng Thánh Thể (Hố Nai) 
- Đan viện CarmelThánh Gia Xuân Lộc(Gia Kiệm)

20

22

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV.2V 17,5-8.13-15a.18 ;Mt 7,1-5.

21

23

Tr

Thứ Ba. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

22

24

X

Thứ  Tư. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fischer, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).2V 22,8-13; 23,1-3;Mt 7,15-20.

 

 

Tr

Ban Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

23

25

Tr

Thứ  Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

24

26

Tr

Thứ  Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.
Lịch Chầu lượt
- Gx Dĩ An (Biên Hòa)
- Hiệp Hội Nữ Thừa Sai TìnhThương (An Bình)

25

27

Tr

Thứ  Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

26

28

X

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I.1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.
Lịch Chầu lượt
- Gx Dầu Giây (An Bình)
- Gx Bình Hải (Biên Hòa)
-Gx  Liên Kim Sơn (Long Thành)
- Gx Nam Hà (Long Khánh)      
- Gx Cẩm Tân (Long Khánh)
- Gx Đức Thắng (Túc Trưng)
- Gx Gia Yên (Gia Kiệm)
- Gh Hà Phát (Hố Nai)
- Gx Hải Dương (Hố Nai)
- Gx Nghĩa Yên (Phước Lý)
- Gx Thiên Phước (Long Thành)
- Gx Tín Nghĩa (Gia Kiệm)
- Gx Xuân Long (An Bình)
- Gx Xuân Phú (Túc Trưng

27

29

X

Thứ Hai. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

28

30

Đ
Đ

Thứ Ba. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27.
Ban Chiều : LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1, 11-20; Ga 21, 15-19

29

01.6

Đ

Thứ  Tư. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN

Lịch Chầu lượt
- Gx Lợi Hà (Gia Kiệm)

30

02

X

Thứ  Năm. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

 


Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 NĂM 2021