Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng VụLCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021

  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung–Cầu cho những người đang bị trầm cảm.
Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời
 

01.11          

27.9          

Tr          

Thứ Hai. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

LƯU Ý :
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
1.Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2.Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
3.Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

02     

28     

Tm     

Thứ  Ba. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I : Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II : Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III : Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.

 
Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Trong các thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài đọc ngoại lịch, 1973, trang 225-249 hay Sách Nghi thức An táng, 2014, trang 59-100.
 

03                    

29                    

X                    

Thứ  Tư. Thánh Martinô Porres. tu sĩ (Tr).Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

04

30

Tr

Thứ Năm đầu tháng.Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.Rm 14,7-22; Lc 15,1-10.

05

01.10

X

Thứ  Sáu đầu tháng.Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

06

02

X

Thứ  Bảy đầu tháng.Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

07

03

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44.

08

04

X

Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

09

05

Tr

Thứ  Ba. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47, 1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3, 9b-11.16-17); Ga 2,13-22.
 

10

06

Tr

Thứ  Tư. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Kn 6,1-11;Lc 17,11-19.

11

07

Tr

Thứ Năm.Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.Kn 7,22-8,1;Lc 17,20-25.

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2004)
Đức cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

12

08

Đ

Thứ  Sáu. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.Kn 13,1-9;Lc 17,26-37.

13

09

X

Thứ  Bảy. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.

14

10

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.

Đ

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991].Đnl 30,15-20; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26 (Có thể chọn các bài đọc phần các thánh Tử Đạo trong sách Ngoại lịch).

15

11

X

Thứ Hai.Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).1 Mcb 1, 11-16. 43-45. 57-60. 65-67 [Hl 10-15. 41-43. 54-57. 62-63]; Lc 18,35-43.

16

12

X

Thứ  Ba. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).2 Mcb 6, 18-31; Lc 19,1-10.

17

13

Tr

Thứ  Tư. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.2 Mcb 7, 1. 20-31; Lc 19,11-28.

18

14

X

Thứ Năm.Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). 1 Mcb 2, 15-29; Lc 19,41-44.

19

15

X

Thứ  Sáu. 1 Mcb 4, 36-37, 52-59; Lc 19,45-48.

20

16

X

Thứ  Bảy. 1 Mcb 6, 1-13; Lc 20,27-40.

21

17

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.(Không cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ).

22

18

Đ

Thứ Hai.Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Đn 1,1-6. 8-20; Lc 21,1-4.

23

19

X

Thứ  Ba. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

24

20

Đ

Thứ  Tư. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90).Đnl 30,15-20; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26.

25

21

X

Thứ Năm.Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).Đn 6,11-27; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.

26

22

X

Thứ  Sáu. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

27

23

X

Thứ  Bảy. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

 

KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2020 – 2021
NĂM PHỤNG VỤ 2021 – 2022
NĂM C

28.11     

24.10    

Tm   

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

29

25

Tm

Thứ Hai.

30

26

Đ

Thứ Ba. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ, Lễ kính.

 


Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019