Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại
Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo, xin cho các quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, vì họ thật là anh chị em trong gia đình nhân loại.
 

01.01                    

29.11                    

Tr               

Thứ Bảy đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình.
Lịch Chầu lượt
- Gx Thuận An (Phú Thịnh)
- Gx Cây Gáo (Gia Kiệm)
- Hội dòng Đaminh Thánh Tâm (Hố Nai)

 

LƯU Ý :
Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
c. được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
 

02          

30          

Tr          

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.(Không cử hành lễ thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Lâm (Phương Lâm)
- Gx Cây Gáo (Gia Kiệm)
- Gx Đại An (Hoà Thanh)
- Gx Đồng Phát (Phú Thịnh)
- Gx Kim Phát (Gia Kiệm)
- Gx Phúc Nhạc (Gia Kiệm)
- Gh Trị An (Hoà Thanh)
- Gx Vĩnh Phước (Phước Lý)

03

01.12

Tr

Thứ Hai.Thánh vịnh tuần II. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25(hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

04

02

Tr

Thứ Ba.1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

05

03

Tr

Thứ Tư.1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

06

04

Tr

Thứ Năm đầu tháng.1Ga 4,19  5,4; Lc 4,14-22a.

07

05

Tr

Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

08

06

Tr

Thứ Bảy.1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

09

07

Tr

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬALễ kính. Is 40,1-5.9-11; Tt2,11-14; 3,4-7;Lc 3,15-16.21-22.
(Ấn bản I:Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38).
(Ấn bản I:Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38).
Lịch Chầu lượt
- Gx Kim Lâm (Phương Lâm)
- Gx Thái Thiện (Gia Ray)

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)

Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).
 

10          

08          

X          

Thứ Hai.Tuần I Thường Niên.Thánh vịnh tuần I.1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.

11

09

X

Thứ Ba. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.

12

10

X

Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

13

11

X

Thứ Năm.Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).1Sm 4,1-11;Mc 1,40-45.

14

12

X

Thứ Sáu.1Sm 4,1-11;Mc 2,1-12.
Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1992)
Đức chaGioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

15

13

X

Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a;Mc 2,13-17.

16

14

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đông Vinh(Hòa Thanh)

17

15

Tr

Thứ Hai. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
Ngày giỗ (2007)
Đức chaPhaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

18

16

X

Thứ Ba. 1Sm 16,1-13;Mc 2,23-28. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).

19

17

X

Thứ Tư.1Sm 17,32-33.37.40-51;Mc 3,1-6.

20

18

X

Thứ Năm. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).1Sm 18,6-9.19,1-7;Mc 3,7-12.

21

19

Đ

Thứ Sáu. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.1Sm 24,3-21;Mc 3,13-19.

22

20

X

Thứ Bảy. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

23

21

X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.CHÚA NHẬT TÔN VINH LỜI CHÚA.Thánh vịnh tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30 (hay 1Cr 12,12-14. 27); Lc 1,1-4; 4,14-21.
Lịch Chầu lượt
- Gx Thiên An (Long Thành)      

24

22

Tr

Thứ Hai. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

25

23

Tr

Thứ Ba. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
Lịch Chầu lượt
- Gx Thánh Phaolô (Long Thành)      

26

24

Tr

Thứ Tư. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục.Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27

25

X

Thứ Năm. Thánh Angêla Mêrisi, trinh nữ (Tr). 2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.

28

26

Tr

Thứ Sáu. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

29

27

X

Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

30

28

X

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 1,4-5. 17-19; 1Cr 12,31—13,13 (hay 13,4-13); Lc 4,21-30.
Lịch Chầu lượt
- Gx Tây Hải (Hố Nai)
- Gx Phú Sơn (Phú Thịnh)

31

29

Tr

Thứ Hai. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ.2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.

 LƯU Ý :

Hôm nay là ngày cuối năm TÂN SỬU, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019