Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2011

  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung - Cầu cho các Giáo Lý Viên:
Chúng ta cầu nguyện cho các Giáo Lý Viên, những người được kêu mời loan báo Lời Chúa, cho họ trở nên những chứng nhân quả cảm và sáng tạo của Lời, nhờ sức mạnh của Thánh Thần.
 
01          27.10          Tm          Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
0228TmThứ Năm đầu tháng.Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
0329TrThứ Sáu đầu tháng.THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
Lịch Chầu lượt
- GhLong Thọ (Phước Lý)

LƯU Ý :
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như : đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 4/1991).
Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.
 
04          01.11          Tm          Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.6-8.

LƯU Ý :
Lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc
a. Chiều thứ Bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành thánh lễ Chúa nhật.
b. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc, xin xem Những điều cần biết trước, III, trang 7.
 
05          02           Tm           CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IIBr 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.
Lịch Chầu lượt
- Gx Duyên Lãng (Long Khánh)
- Gx Đông Hòa (Biên Hòa)
- Gx Giang Điền (Phú Thịnh)
- Gx Phú Lâm (Phương Lâm)
- Gx Quảng Tâm (An Bình)
- Gx Suối Cát (Gia Ray)
- Gx Suối Cả (Long Khánh)
- Gx Xuân An (Phú Thịnh)
- Gx Xuân Tây (Long Khánh)
- Đan Viện Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
0603TmThứ Hai.Thánh Nicôla, giám mục (Tr).Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
0704TrThứ Ba.Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Is 40,1-10; Mt 18,12-14.
0805TrThứ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx Dốc Mơ (Gia Kiệm)   
- Gx Đan Kar (Túc Trưng)
-  Gx Đức Mẹ VNNT (Gia Kiệm)
- Gx Hoàn Quân (Long Khánh)
- Gx Tam Phú (Túc Trưng)
- Gx Thọ Hòa (Gia Ray)              

LƯU Ý :
Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ) là lễ mà Đức Giám mục Giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, và linh mục chánh xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ, như luật dạy. Xin xem Những điều cần biết trước, II.
 
09          06          Tm           Thứ Năm.Thánh Gioan Điđacô (Tr).Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
1007TmThứ Sáu.Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
1108TmThứ Bảy.Thánh Đamasô I, giáo hoàng(Tr).Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
1209TmCHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.Thánh vịnh tuần III.Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng.Xp 3,14-18a; Pl 4, 4-7; Lc 3,10-18(Không cử hành lễ Đức Mẹ Guadalupe).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Hải (Hố Nai)
- Gx Bùi Hiệp (Tân Mai)
- Gx Nghĩa Hiệp (Phước Lý)
- Gx Nghĩa Sơn (Biên Hòa)
- Gx Thái Xuân (Long Khánh)
- Gx Xuân Đông (Long Khánh)
1310ĐThứ Hai.Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
1411TrThứ Ba.Thánh Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ.Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32.
1512TmThứ Tư.Is 45,6b-8.21b-25; Lc 7,19-23.
1613TmThứ Năm.Is 54,1-10Lc 7,24-30.
1714TmThứ Sáu.St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

LƯU Ý :
Thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:
a. không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374);
c. nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hoặc chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày về quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
 
18           15          Tm           Thứ Bảy.Gr 23,5-8; Mt 1,18-25.
1916TmCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.
Lịch Chầu lượt
- Gx Hà Nội ( Hố Nai)
2017TmThứ Hai.Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
2118TmThứ Ba.Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
2219TmThứ Tư.1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
2320TmThứ Năm.Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr).Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
2421TmThứ Sáu.Ban Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

MÙA GIÁNG SINH
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
 
24           21            Tr           Thứ SáuBan Chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).
LƯU Ý :
Trong lễ Vọng và lễ Chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
 
25          22           Tr           Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm:Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Lịch Chầu lượt
- Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc (Hố Nai)

LƯU Ý :
Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ Thánh lễ này sang Thánh lễ kia.Không được cử hành thánh lễ an táng.
Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).
 
26           23          Tr           CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.1Sm 1,20-22, 24-28; 1Ga 3,1-2,21-24; Lc 2,41-52. (Ấn bản I:Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21).(Không cử hành lễ thánh Stêphanô, Tử đạo Tiên khởi).
Lịch Chầu lượt
- Gx Lai Ổn (Hoà Thanh)
- Gx Thiên Đức (Long Khánh)
- Gx Thống Nhất (Túc Trưng)
- Gx Xuân Hiệp (Gia Ray)
- Gx Xuân Khánh (Long Khánh)
- Gx Xuân Thành (Gia Ray)
- Gx Xuân Sơn (Túc Trưng)
2724TrThứ Hai.NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4Ga 20,2-8.
Thánh Gioan, Tông đồ
Bổn mạng
Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
2825TrThứ Ba. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,52,2; Mt 2,13-18.
2926TrThứ Tư. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh vịnh tuần IThánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
3027TrThứ Năm.NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
3128TrThứ Sáu.NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.
 

Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022

Các bài viết cũ hơn
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019