Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07/2022

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho Người Cao Tuổi
Chúng ta cầu nguyện cho những người cao niên, biểu tượng của cội rễ và ký ức của một dân tộc, biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình để giúp người trẻ hướng về tương lai trong hy vọng và trách nhiệm.

 

01.7       

03.5       

X       

Thứ Sáu đầu tháng.Am 8,4-6.9-12;Mt 9,9-13.

02

04

X

Thứ  Bảy đầu tháng.Am 9,11-15;Mt 9,14-17.

03

05

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9) (Không cử hành lễ thánh Tôma, Tông đồ).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bến Gỗ (Biên Hòa)
Gx Định Quán (Túc Trưng)
- Gx Lạc Sơn(Gia Kiệm)
Gx Thanh Sơn (Gia Kiệm)
- Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục (Hòa Thanh)

04

06

X

Thứ Hai. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

05

07

X

Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

06

08

X

Thứ  Tư.Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

07

09

X

Thứ  Năm đầu tháng. Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.

08

10

X

Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

09

11

X

Thứ  Bảy. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ).Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

10

12

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.
Lịch Chầu lượt
Gx Xuân Trung (Túc Trưng)
- Gx Xuân Trường (Túc Trưng)
- Hội dòng Nữ tỳ Thánh Thể (Tân Mai)

11

13

Tr

Thứ Hai. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.Is 1,10-17; Mt 10,3411,1.

12

14

X

Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

13

15

X

Thứ  Tư.Thánh Henricô (Tr).Is 10,5-7.13-16;Mt 11,25-27.

14

16

X

Thứ  Năm. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). Is 26,7-9.12.16-19;Mt 11,28-30.

15

17

Tr

Thứ Sáu. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Is 38,1-6.21-22.7-8;Mt 12,1-8.

16

18

X

Thứ  Bảy. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Mk 2,1-5; Mt 12,14-21(hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

17

19

X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.
Lịch Chầu lượt
- Gx Hiền Đức (Long Thành)
- Hội dòng Thánh Gioan Thiên Chúa (Hố Nai)

18

20

X

Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

19

21

X

Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

20

22

X

Thứ  Tư. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).Gr 1,1.4-10 ;Mt 13,1-9.

21

23

X

Thứ Năm. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.

22

24

Tr

Thứ Sáu. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA.Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23

25

X

Thứ  Bảy. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

24

26

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13. (Không cử hành lễ thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Gò Xoài (Hòa Thanh)
- Gx Mân Côi (An Bình)
- Gx Tân Bắc (Phú Thịnh)
Gx Thanh Bình (An Bình)

25

27

Đ

Thứ Hai. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.

26

28

Tr

Thứ Ba. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43 (hay lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

THÁNH JOACHIM VÀ ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO PHẬN
CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, THẦY GIẢNG, TỬ ĐẠO
BỔN MẠNG HUYNH TRƯỞNG – GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN

27

29

X

Thứ  Tư. Gr 15,10.16-21;Mt 13,44-46.

28

30

X

Thứ  Năm. Gr 18,1-6;Mt 13,47-53.

29

01.7

Tr

Thứ Sáu. Các thánh Martha, Maria và Lazarô. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).

30

02

X

Thứ  Bảy. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 26,11-16.24;Mt 14,1-12.

31

03

Tr

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5. 9-11; Lc 12,13-21 (Không cử hành lễ thánh  Ignatiô Loyôla, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Thánh Giuse (Tân Mai)

 


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2021