Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho vùng Cận Đông, nơi có những cộng đồng tôn giáo khác nhau nhưng cùng chia sẻ một một môi trường sống, biết làm phát sinh tinh thấn đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

 

01        05        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 30 TN

                                    LỄ CÁC THÁNH.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Kh 7:2-4.9-14; 1Ga 3:1-3; Mt 5:1-12a

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°)

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°)

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 1°).

 

02        06        Tm       Thứ Bảy đầu tháng tuần 30 TN.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Lễ nhất: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59

 Lễ nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43

 Lễ ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý:

       1. Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

         2. Hôm nay không được cử hành thánh lễ nào khác, ngoại trừ thánh lễ an táng.

 

03        07        X         CHÚA NHẬT 31 MÙA THƯỜNG NIÊN

Kn 11:22-12:2; 2Tx 1:11-2:2; Lc 19:1-10

Thánh Vịnh tuần 3

 

04        08        Tr         Thứ Hai tuần 31 TN

Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ.
Rm 11:29-36; Lc 14:12-14

05        09        X         Thứ Ba tuần 31 TN

Rm 12:5-16b; Lc 14: 15-24

06       10         X         Thứ Tư tuần 31 TN.

Rm 13:8-10; Lc 14:25-33

07       11         X         Thứ Năm đầu tháng tuần 31 TN.

Rm 14:7-12; Lc 15:1-10

08       12         X         Thứ Sáu tuần 31 TN.

Rm 15:14-21; Lc 16:1-8

09       13         Tr         Thứ Bảy tuần 31 TN.

LỄ CUNG HIỀN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ. Lễ kính.
Is 56:1.6-7 hoặc 1Cr 3:9c-11.16-17;

Lc 19:1-10

10       14         X         CHÚA NHẬT 32 MÙA THƯỜNG NIÊN

1Mcb 7:1-2.9-14;2Tx 2:16-3:5;Lc 20:27-38

Không nhớ thánh Lêô Cả, Ghtsht.
Thánh Vịnh tuần 4

 

11       15         Tr         Thứ Hai tuần 32 TN.

Thánh Martinô, Gm. Lễ nhớ.
Kn 1:1-7; Lc 17:1-6

12       16         Đ         Thứ Ba tuần 32 TN.

Thánh Josaphat, Gmtđ. Lễ nhớ

Kn 2:23-3.9; Lc 17:7-10

13       17         X         Thứ Tư tuần 32 TN.

Kn 6:1-11; Lc 17:11-19

14       18         X         Thứ Năm tuần 32 TN.

Kn 7:22b-8:1; Lc 17:20-25

15        19        Tr         Thứ Sáu tuần 32 TN.

Thánh Albertô Cả, Gmtsht. Lễ nhớ.

Kn 13:1-9; Lc 17:26-37

16        20        X         Thứ Bảy tuần 32 TN.

Thánh Magarita Tô Cách Lan.

Thánh Gertruđê, Đt (Tr).

Kn 18:14-16.19:6-9; Lc 18:1-8

17        21        X         CHÚA NHẬT XXXIII MÙA TN.

Ml 3:19-20a; 2Tx 3:7-12; Lc 21:5-19.

Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (Đ)

(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991).

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Thánh Vịnh tuần 1

 

18        22       X          Thứ Hai tuần 33 TN.

1 Mcb 1:10-15.41-43.57.62-64; Lc 18:35-43

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô

và thánh Phaolô.

Cv 28:11-16.30-31; Mt 14:22-23

19        23       X          Thứ Ba tuần 33 TN.

2 Mcb 6:18-31; Lc 19:1-10

20        24       X          Thứ Tư tuần 33 TN.

2 Mcb 7:1.20-31; Lc 19:11-28

21        25       Tr          Thứ Năm tuần 33 TN.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ.

Lễ nhớ. 1 Mcb 2:15-29; Lc 19:41-44

22        26       Đ          Thứ Sáu tuần 33 TN.

1 Mcb 4:36-37.52-59; Lc 19:45-48

Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ.

23        27       X          Thứ Bảy tuần 33 TN.

Thánh Clêmentê I, Ghtđ.

Thánh Columbanô, viện phụ.

1 Mcb 6:1-13; Lc 20:27-40

24        28       Tr          CHÚA NHẬT 34 MÙA THƯỜNG NIÊN

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng.

2Sm 5:1-3; 1Cl 1:12-20; Lc 23:35-43

Thánh Vịnh riêng.

Không nhớ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam.

25        29         X        Thứ Hai tuần 34 TN.

Đn 1:1-6.8-203; Lc 21:1-4

Thánh Vịnh tuần 2

26        01/11    X      Thứ Ba tuần 34 TN.

Đn 2:31-45; Lc 21:5-11

27        02        X         Thứ Tư tuần 34 TN.

Đn 5:1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21:12-19

28        03        X         Thứ Năm tuần 34 TN.

Đn 6:12-28; Lc 21:20-28

29        04        X         Thứ Sáu tuần 34 TN

Đn 7:2-14; Lc 21:29-33

30        05        Đ         Thứ Bảy tuần 34 TN.

THÁNH ANDRÊ, TÔNG ĐỒLễ kính.
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22.

 Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018