Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

NHẬN RA CHỦ CHĂN

T3, T4 PS.jpg 

LỜI CHÚA: Ga 10, 22-30

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.”25 Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một.”

SUY NIỆM

 “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi” (Ga 10,27a)

 

Chúa Giêsu được sai đến trần gian để quy tụ con cái Thiên Chúa, đang tản mác và chia rẽ vì chiến tranh, đói nghèo, bất công, lạm dụng, bạo hành,… thành một đoàn chiên hiệp nhất và yêu thương, thành đoàn chiên cùng nhau cất bước tiến về Nước Trời trong sự hiệp thông, tham gia và cùng nhau loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Sứ vụ này không dễ dàng. Chúa Giêsu đã gặp chống đối, gặp phản kháng ngay từ nhóm dân được chọn: dân Israel. Những người Dothái thắc mắc về nguồn gốc và căn tính của Đức Giêsu, nhưng lại không tin Người.

Sự cứng lòng đã khiến họ không thể nhận ra Vị Chủ Chăn của họ. Sự cứng lòng đã khiến họ trở nên tội đồ khi giết Đấng tự nguyện đến trần gian để cho đoàn chiên cũng như từng con chiên được sống và sống dồi dào. Sự cứng lòng đã bưng tai bịt mắt họ, đã khóa chặt tim họ. Họ không thuộc về đoàn chiên của Chúa. Họ mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Chúa Giêsu – Vị Mục tử Nhân lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Và nhất là, họ mất đi sự sống đời đời mà họ hằng tìm kiếm.

Tôi có thật sự tin nhận Chúa Giêsu là Chủ Chăn của tôi không? Tôi bày tỏ sự tin nhận ấy thế nào trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi? Tôi vẫn khao khát sự sống đời đời mà Chúa Giêsu hứa ban nếu tôi tin nhận Người chứ? Liệu Chúa Giêsu có đang mời gọi tôi điều chỉnh lối sống hiện nay để sống thật sự là con chiên trong đoàn chiên của Người?

Lạy Chúa Giêsu Mục tử Nhân Lành, cám ơn Chúa vẫn đón nhận con trong đoàn chiên của Chúa cho dù con nhiều lần tách bầy đi hoang, nhiều lần ương bướng ngang ngạnh. Xin tha thứ và ban ơn giúp sức, để con hằng tin nhận Chúa là chăn duy nhất của con, để con trân quý ân ban này và sẵn sàng để Chúa chăm sóc, dạy dỗ, dưỡng nuôi và bảo vệ. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần III Phục Sinh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP