Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên

“LỄ DÂNG”

T 2 T 34 TN.jpg

Lời Chúa   Mt 12, 46 - 50

46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.      

Suy niệm

“Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12, 50)

Hôm nay là “Lễ Mẹ Dâng Mình”. Mẹ đã dâng cả thân xác và tâm hồn cho Thiên Chúa. Mẹ dâng mọi ý muốn của mình để sống cho Thánh ý của Thiên Chúa qua tiếng xin vâng trong ngày truyền tin. Đó là lễ vật đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa: Mẹ dâng ý riêng để chọn ý Chúa. Chính vì thế, Mẹ luôn là người nhà của Thiên Chúa: là anh chị em, là mẹ. Chúa Giê-su hôm nay không phải từ chối nhận Mẹ làm Mẹ, nhưng là muốn nâng Mẹ lên và làm gương cho mọi người, vì chỉ có Mẹ sống trọn vẹn và thi hành thánh ý Chúa cách tuyệt hảo nhất.

Chúng ta có muốn trở thành người nhà của Thiên Chúa hay không?

Thật dễ, dù trong bậc sống nào hay trong mọi hoàn cảnh nào, Thiên Chúa cũng luôn tạo mọi điều kiện để chúng ta có thể trở thành người nhà của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có muốn hay không là do sự chọn lựa và quyết định của mỗi người chúng ta.

Cuộc sống thường là những cuộc chọn lựa giữa việc nên làm và việc không nên làm. Như Thánh Phaolo có nói: “điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm”. (Rm 7, 15). Vì con người chúng ta mang tính xác thịt nên mỗi giây phút chúng ta phải chiến đấu với bản thân mình để chọn điều tốt và đó cũng là Thánh ý của Chúa.

Như Mẹ Maria, chúng ta cũng dâng mình cho Thiên Chúa, không chỉ thân xác mà dâng mọi suy nghĩ và tâm hồn để Thiên Chúa chiếm hữu và để Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời của chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su yêu mến! xin cho chúng con trở nên người nhà của Ngài, xin cho Thánh ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết chọn lựa sống theo thánh ý Chúa và biết từ khước ý riêng của bản thân. Amen.

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lễ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo - Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP