Trang Chủ > Giáo Lý > Hôn Nhân

THÔNG BÁO VỀ NGHI THỨC CỬ HÀNH HÔN NHÂN
30167342_teayoung200207(1).jpgỦy Ban Phụng Tự Tòan Quốc đã in xong cuốn Nghi thức cử hành hôn nhân, và đã phổ biến cho các giáo phận cũng như gởi bán tại các nhà sách công giáo. Theo Thông cáo của Hội Đồng Giám mục in ..
PHỤ TRƯƠNG 2 : NGHI THỨC GIA TIÊN
  
BÀI 11 : GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

I. Gia đình với xã hội.
II. Xã hội với gia đình.
III. Đại gia đình.

BÀI 10 : GIA ĐÌNH VÀ HỘI THÁNH

I. Những liên hệ.
II. Những nghĩa vụ.
III. Giáo luật.

BÀI 9 : KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH

I. Tầm mức và ích lợi.
II. Nội dung kinh nguyện.
III. Hình thức kinh nguyện.

BÀI 8 : GIA ĐÌNH VÀ LỜI CHÚA

I. Lời Chúa cần thiết cho gia đình.
II. Đọc Lời Chúa thế nào.
III. Sống Lời Chúa thế nào.

BÀI 7 : ĐÔI BẠN VÀ CÁC BÍ TÍCH

I. Hôn phối và phép rửa.
II. Hôn phối và thêm sức.
III. Hôn phối và giải tội.
IV. Hôn phối và truyền chức.
V. Hôn phối và sức dầu bênh nhân.

BÀI 6 : LƯƠNGTÂM CÔNG GIÁO VÀ VẤN ĐỀ ĐIỀU HOÀ SINH SÀN

I. Giáo huấn của Hội Thánh.
II. Lương tâm và trách nhiệm.
III. Ba tiêu chuẩn.
IV. Những pương pháp ngừa thai.

BÀI 5 : LUÂN LÝ TÍNH DỤC

 

BÀI 4 : GIÁO DỤC CON CÁI

I. Quyền và bổn phận giáo dục.
II. Những mục tiêu giáo dục.

BÀI 3 : MỤC ĐÍCH HÔN NHÂN CÔNG GIÁO.

I. Trọn đời yêu thương nhau.
II. Sinh sản và giáo dục con cái.

BÀI 2 : ĐẶC TÍNH HÔN NHÂN CÔNG GIÁO

I. Hai đặc tính.
II. Nền tảng của hai đặc tính ấy.

BÀI 1 : HÔN NHÂN CÔNG GIÁO LÀ MỘT BÍ TÍCH

I. Hôn nhân tự nhiên
II. Hôn nhân Công Giáo.
III. Mẫu mực Hôn nhân Công Giáo.|<< Đầu << Trước [1] Sau >> Cuối >>|