Trang Chủ > Xuân Lộc > Giám Mục

ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU
gm_TOMA_01.jpgĐức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu
Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc

ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA NGUYỄN MINH NHẬT
gmnhat.jpgĐức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN LÃNG
ĐỨC CHA GIUSE LÊ VĂN ẤN


|<< Đầu << Trước [1] Sau >> Cuối >>|