Trang Chủ > Xuân Lộc > Giám Mục

Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

gmnhat.jpg
Khẩu Hiệu : "Phục Vụ Chúa Trong Hân Hoan"

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

12/09/1926

Sinh

Tại Thượng Kiệm

7/06/1952

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

16/07/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

16/07/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

22/02/1988

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

30/09/2004

Hưu Dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

17/01/2007

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

Thư Cảm Tạ quý ân nhân đã cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ an táng ÐC Nhật

Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Giám Mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật

Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật, Cha Linh Hướng, Người "Mẹ Hiền" Của Tôi

Tưởng Nhớ Ðức cố Giám Mục Nguyễn Minh Nhật: Xin Một Lần Muốn Nói

Các Ðại diện đến phân ưu và cầu nguyện cho Ðức Cha Cố Phaolô Maria

Nghi Thức Tẩm Liệm Và Kính Viếng Ðức Cố Giám Mục Nguyễn Minh Nhật

Cáo Phó của TGM Xuân Lộc: Ðức Cha Phaolô Maria nghỉ yên muôn đời

Bài Thơ Tiễn Biệt Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật: Bông Hoa Tiễn Biệt

Tưởng nhớ về Ðức Cha Phaolô Maria: Một Ðời Người, Một Hành Trình

Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật qua đời ngày 17/01/2007 hưởng thọ 81 tuổi

Lễ Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật


Các bài viết mới hơn
     ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU

Các bài viết cũ hơn
     ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN LÃNG
     ĐỨC CHA GIUSE LÊ VĂN ẤN