Trang Chủ > Xuân Lộc > Giám Mục

Ðức Cha Giuse Lê Văn Ấn

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

gman.jpg
Khẩu Hiệu : "Hãy Giết Và Ăn"

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 Ngày

Sự kiện

Chức vụ

10/09/1916

Sinh

Tại Thác Ðà, Việt Nam

19/03/1944

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

14/10/1965

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

09/01/1966

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

17/06/1974

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

 


Các bài viết mới hơn
     ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU
     ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA NGUYỄN MINH NHẬT
     ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN LÃNG

Các bài viết cũ hơn