Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
thu 5 tuan IV.jpgChúa Giêsu luôn thi hành thánh ý Chúa Cha trong sự vâng phục và khiêm tốn. Người đã trở nên hiến tế thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cần mang hết khả năng của mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. 
Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 22 - 28/03/2017: Câu Chuyện “Hãy đếm các vì sao”
Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 22 - 28/03/2017: Câu Chuyện “Hãy đếm các vì sao”
Bạn có muốn được chữa lành không?
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mua Chay_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
thu 3 tuan IV MC.jpgLạy Chúa Giê-su, như Chúa đã chạnh lòng thương người què bên bờ giếng 38 năm, Chúa cũng thương chúng con ngần ấy như vậy. Những què quặt trong lối suy nghĩ, những què quặt trong cách cư xử với anh chị em, những què quặt chai lì trong đời sống nội tâm đã làm cho chúng con xa cách Chúa và không đến được với anh chị em mình.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay_Tam Thái.
muachay.preview.jpgSau ngày Chúa nhật hồng, phụng vụ mùa chay bước sang chặng thứ hai, nhằm truyền tải cho chúng ta sứ điệp, với những thực hành nhân đức trong mùa chay thánh, là Chay tịnh; Cầu nguyện; và Bác ái. 
Ánh sáng mới - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN IV Mùa Chay
Ánh sáng mới - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN IV Mùa Chay.jpgTrong buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay 26.03.2017 tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành anh mù từ thủa mới sinh
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A: THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN_ LM ĐAN VINH
409186_325712224135321_1436936097_n.jpgCâu chuyện Đức Giê-su chữa cho người mù từ khi mới sinh cho thấy: Đức Giê-su chính là Ánh Sáng Thế Gian, và chỉ những ai có lòng khiêm hạ mới đón nhận được ánh sáng ấy. Trong cuộc đối thoại, anh mù đã từng bước hiểu biết về Người...