Giáng sinh 2014


Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba thường niên B. Nt. Maria Chinh Anh
...Người ta chỉ làm theo ý muốn của ai đó, khi người ta công nhận quyền của người ấy, khi người ta kính sợ, nể phục, tin tưởng vào người ấy, hoặc khi đó là người mà người ta yêu mến;...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần III Thường Niên- Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục: « Anh em hãy ra đi ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
GMVNGHCGTG_Full_5274177.jpgiO agN 10x350.pngHôm nay, hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, chúng ta cử hành Thánh Lễ kính nhớ hai thánh Giám Mục, môn đệ của thánh Phao-lô Tông Đồ, đó là hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê.... 
Suy Niệm Tin Mừng Chuá Nhật III Thường Niên B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

Jesus-Christ-Shines.jpgiO agN 10x350.pngLời Chúa hôm nay khuyến khích chúng ta nhìn lại cuộc sống đức tin để tìm cách đáp trả cho xứng đáng lời mời gọi của Ngài. Người khác có tìm gặp nơi cách sống của chúng ta sự vâng phục...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên B: HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG. Lm. Đan Vinh
t.jpgiO agN 10x350.png...Đức Giê-su bắt đầu sứ mạng giảng đạo tại xứ Ga-li-lê mà nội dung được tóm gọn trong câu: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên B: CON NGƯỜI MỚI CỦA NƯỚC TRỜI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
maiamGiesu.jpgiO agN 10x350.png...Tin vào Tin Mừng là tin vào chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ và là Đấng quyền năng. Tin là dám phó thác cuộc đời, gia đình và mọi lo toan cuộc sống trong tay Chúa....
Suy Niệm Tin Mừng thứ bảy tuần II thường niên: Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Các Ki-tô Hữu. Lm Đaminh Hữu Cường
hn.jpgiO agN 10x350.png...Có thể nhấn mạnh rằng nơi Đức Giêsu Ki-tô, các Tông Đồ tìm được điểm quy tụ, và cả đám đông dân chúng cũng tìm được sự trợ giúp hữu hiệu. Thật vậy, khi Đức Giêsu gọi các môn đệ, và chọn Nhóm Mười Hai...
Đức Thánh Cha cổ võ Tin Lành và Công Giáo cộng tác với nhau
tin lanh.jpgiO agN 10x350.pngVATICAN. ĐTC Phanxicô cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Luther trong việc làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa trong xã hội ngày nay...
Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho nước Niger
1_0_682445.jpgiO agN 10x350.pngVATICAN. ĐTC kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân tại nước Niger bên Phi Châu bị bạo lực tàn phá trong những ngày qua....
Thắc mắc 24. Ấn tín của Bí tích Rửa Tội
ghidau01.jpgtrong suot 10x350.png...tôi cùng với mấy người bạn đang theo học giáo lý dự tòng ở Phước lý, chúng tôi đang được dạy về Bí tích Rửa tội là cửa ngõ để vào đạo. Khi nói chuyện với nhau về Bí tích này, tôi thấy có nhiều thắc mắc chưa hiểu rõ như là khi lãnh nhận Bí tích rửa tội sẽ có một dấu ấn tín không thể xóa nhòa? Vậy dấu ấn không thể xóa nhòa là sao...
Lời Nguyện Chung Chúa Nhật III Thường Niên B
Loi nguyen chung ok.pngAnh chị em thân mến,
Điều kiện để bước theo Đức Kitô là sám hối và tin vào Phúc Âm. Đó là đòi hỏi của tình yêu dẫn con người đến tự do và hạnh phúc. Tin vào tình yêu Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin... Tiêu đề  Nội dung