Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên- Nt Maria Chinh Anh op
thu 2 t 29.pngLời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh và cũng là một lời mời gọi chúng ta phải có thái độ thích đáng đối với của cải. Như ta đã xác quyết ‘của cải không phải là mục đích tối hậu của con người mà chỉ là phương tiện để phục vụ đời sống con người’.
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO-LM ĐAN VINH - HHTM
cn 29aa.jpgSự kết nghĩa thiêng liêng thể hiện bằng việc âm thầm cầu nguyện cho anh em lương dân, năng đến thăm giúp đỡ để gây thiện cảm với họ và tìm dịp thuận tiện giới thiệu Chúa cho họ. Chính công việc này đã mang lại kết quả tốt đẹp.
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO-LM. PAUL NGUYỄN VĂN ĐÔNG
cn29a.jpgTrả lại cho Thiên Chúa những gì của Người, đó cũng là điều mà chúng ta được mời gọi khi tham dự Thánh lễ. Chúng ta dâng cho Người tất cả những hành vi đức tin, hi vọng và đức ái sáng lên trong cuộc đời chúng ta và anh em chúng ta.
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO- LM. GIUSE ĐỖ ĐỨC TRÍ
CN 29 A.gifTất cả những gì chúng ta đang có, đang hưởng dùng, đều do Thiên Chúa ban cho. Sức khỏe, thời giờ, khả năng, trí tuệ, từng ngày, từng giờ trôi qua, từng hơi thở và từng nhịp đập của trái tim, đều là của Thiên Chúa, do Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải biết dâng lại cho Chúa, trả lại cho Chúa bằng tâm tình biết ơn, yêu mến và khâm phục.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
ngon nen 3.jpgLạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để trao ban ơn cứu độ và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin làm cho chúng con bừng cháy niềm hăng say loan báo Tin Mừng trong mọi môi trường sống.
Suy Niệm lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên -Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chua Thanh Than_0.jpgCậy dựa vào Thánh Thần, ta sẽ thôi tự cao tự đại, thôi mải mê với những giải pháp loài người, thôi hãi sợ trước những thế lực mau qua chóng hết, thôi run rẩy trong những ngày dài bị bách hại, cấm cách, hiểu lầm, xa lánh,....
Suy Niệm lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thu 6 tuan XXVIII.jpgChính tình yêu Thiên Chúa cuốn hút con tim và làm cho người môn đệ “tuyên bố Thầy trước mặt thiên hạ”, nghĩa là sống tương quan thiết thân với Người trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.
Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, 18-10-2017