Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 32

THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

CẦU NGUYỆN KHIÊM TỐN, LIÊN LỈ VÀ VÂNG PHỤC

T 7 tuần 32 TN.jpg

Tin Mừng   Lc 18,1-8

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”

6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

Suy niệm

Dụ ngôn về vị quan tòa bất chính và bà góa được Chúa Giêsu kể cho các môn đệ với mục đích khuyên dạy các ông “phải cầu nguyện luôn và không được nản chí”. Cầu nguyện là một thực hành rất quen thuộc của những người có niềm tin tôn giáo, nhất là người Kitô hữu, bởi lẽ cầu nguyện cần thiết cho linh hồn cũng như hơi thở cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên, dẫu là việc quen thuộc và đơn giản như hít thở, nhưng nếu được thực hiện theo những kỹ thuật nhất định sẽ đem đến những hiệu quả không ngờ. Một cách nào đó, cầu nguyện cũng thế, dẫu không phải là những kỹ năng cao siêu nhưng nếu chúng ta nắm vững một vài yếu tố căn bản thì việc cầu nguyện sẽ đem đến nhiều hiệu quả hơn cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, thay vì chúng ta cầu nguyện cách máy móc mà không hề ý thức hay đặt đủ tâm tình vào đó. Lời Chúa hôm nay chỉ ra cho chúng ta một vài yếu tố sau đây.

Trước hết, hãy cầu nguyện với tâm tình khiêm tốn. Như bà góa chẳng thể làm gì và chẳng biết cậy nhờ ai ngoài vị quan tòa bất chính, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện cách tin tưởng và liên lỉ khi thấy mình hoàn toàn bất lực và chỉ có thể cậy trông nơi một mình Thiên Chúa nhân từ mà thôi.

Thứ đến, hãy cầu nguyện mọi nơi mọi lúc. Như người bà góa không ngần ngại làm phiền vị quan toà, chúng ta cũng đừng ngại liên lỉ chạy đến làm phiền Chúa. Không phải vì Chúa là Đấng quan liêu hay hống hách, nhưng vì Người muốn nhìn thấy sự cố gắng và thiện chí của chúng ta, cũng muốn thiết lập một sự giao tiếp với chúng ta.

Và sau cùng, hãy cầu nguyện với tâm tình vâng phục. Như người bà góa nài nỉ vị quan toàn “minh xét” cho mình, khi cầu nguyện, chúng ta cũng hãy vui vẻ đón nhận sự minh xét khôn ngoan của Thiên Chúa thay vì áp đặt ý muốn của chúng ta cho Người. Chúng ta đừng chỉ cầu nguyện để được nhận lời, nhưng hãy cầu nguyện với mong muốn duy nhất là nhận ra thánh ý khôn ngoan của Thiên Chúa.

Ước gì nhờ đời cầu nguyện và lời cầu nguyện đúng cách, chúng ta ngày càng ham thích việc cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Và chắc chắn, một khi chúng ta ham thích cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, chúng ta sẽ tiến nhanh và tiến xa trong đời sống thiêng liêng, kết hiệp mật thiết với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng sức mạnh duy nhất chúng con có chính là lời cầu nguyện để chúng con không bao giờ lơ là hay xem nhẹ việc cầu nguyện. Xin cho chúng con biết cầu nguyện cách khiêm tốn và liên lỉ trong tâm tình hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Amen.

Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ

 


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm. Minh Anh, Tgp Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_Lm Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc