Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

SỰ SỐNG ĐÍCH THỰC

T 5 T 34 TN.jpg

Tin Mừng    Lc 9,23-26 

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

Suy niệm

Sự sống là món quà quý giá nhất và duy nhất mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Vì thế, nhân loại gìn giữ sự sống của mình và mọi hoạt động từ dinh dưỡng, y tế, công nghệ, nghệ thuật, chính trị, kinh tế…tất cả chỉ đều quy hướng về sự phát triển của cuộc sống và làm sao cho định mức an sinh của con người được tốt nhất.

Thế nhưng, những mục tiêu để cuộc sống con người được thăng tiến lại đi ngược với điều kiện của Đức Giêsu để đi theo Người. Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca ghi lại những đòi hỏi của Đức Giêsu, Người nói: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, phải liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24). Nghe qua có thể chúng ta chỉ hiểu sự đòi hỏi của Đức Giêsu đâm ra rất nông cạn, liều lĩnh và có vẻ ngu ngơ, nhưng nếu đọc kỹ hết đoạn văn và đặt mình vào trong suy nghĩ của Ngài thì quả thật đây là điều kiện kiên quyết buộc phải thi hành bởi lẽ: Ai muốn bước đi với Đức Giêsu, ai muốn được vào nước trời, ai muốn có sự sống đời đời thì phải từ bỏ đi những tội lỗi, phải từ bỏ đi những cái tôi của bản thân, phải từ bỏ mạng sống xác thịt này. Phải: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24). Đúng thế, chính các Thánh tử đạo mà hôm nay Giáo Hội mừng kính, các ngài đã thực thi đúng như lời Đức Giêsu truyền dạy, các ngài dám chê ghét phần thân thể này để chọn lấy sự sống nơi Thiên Quốc. Các ngài đã đau đớn tủi nhục, bị bỏ rơi, bị khinh miệt vì người đời, vì vua chúa quan quyền, nhưng các ngài đã anh dũng chiến đấu cho sự thật. Vì quả thật như lời Đức Giêsu đã nói: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Chính các Thánh tử đạo đã anh dũng làm chứng cho sự thật và sự thật đã cho các ngài vinh dự Nước Trời.

Hôm nay, chúng ta không chiến đấu cho sự sống còn của thân xác bởi sự bách hại của các nhà cầm quyền vì chính trị. Nhưng mỗi Kitô hữu vẫn đang chiến đấu cho sự thật, cho lương tâm, cho Đức Kitô, cho sự sống nước trời. Vì thế lời mời gọi của Đức Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình , vác thập giá mình ” vẫn luôn thôi thúc chúng ta bước đi theo Đức Giêsu trên con đường hoàn thiện mỗi ngày để được vào sự sống mai hậu.

Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Thiên Chúa để mỗi con cái dân Việt xứng danh các Ngài, trung thành chiến đấu sống cho sự thật để sau này hưởng phúc thiên đàng. Amen.

Tân Quang

 


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lễ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo - Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh