Trang Chủ > Xuân Lộc > Giám Mục

Ðức Cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

gmlang.jpg
Khẩu Hiệu : "Trong Ngài, Con Hằng Hy Vọng"

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

14/11/1921

Sinh

Tại Xuân Hòa, Việt Nam

21/05/1951

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

01/07/1974

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

11/08/1974

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

22/02/1988

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam


Các bài viết mới hơn
     ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU
     ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA NGUYỄN MINH NHẬT

Các bài viết cũ hơn
     ĐỨC CHA GIUSE LÊ VĂN ẤN