Trang Chủ > Xuân Lộc > Giám Mục

Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc

gm_TOMA_01.jpg

Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Ðến Cùng"

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

30/10/1954

Sinh

Ninh Mỹ

22/01/1999

Thụ Phong Linh Mục

Giáo Phận Xuân Lộc

25/07/2009

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

10/10/2009

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

Lễ tấn phong Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu giáo phận Xuân Lộc

Tiểu Sử Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu Giám Mục Phụ Tá GP Xuân Lộc

ÐTC bổ nhiệm cha Tôma Vũ Ðình Hiệu làm Giám Mục phụ tá GP Xuân Lộc


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA NGUYỄN MINH NHẬT
     ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN LÃNG
     ĐỨC CHA GIUSE LÊ VĂN ẤN