Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 13 đến 20 Tháng 11 Năm 2016

 13        14        X         CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. MI 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19.

Đ         Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]- Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41,48 và 52).

 Giáo Huấn Số 51

TÍN THÁC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT

Giáo Hội sống trong sự hiệp thông với các Thánh. S hiệp thông này diễn ra trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể. Bí tích này chính là một ân ban của Thiên Chúa, với tư cách là sự hiệp thông thiêng liêng mà nó liên kết các tín hữu chúng ta lại với đoàn ncác Thánh và các Chân Phước, mà các ngài đông vô vàn, không thể đếm nổi (xc Kh 7,4). Sự thánh thiện của ngài sẽ đến với sự yếu đuối của chúng ta để giúp đỡ, và như thế, Mẹ Giáo Hội, với lời cầu nguyện và đời sống của mình, có thể cảm thông với sự yếu đuối của người này bằng sự thánh thiện của người khác. (Trích Tông Săc Dung Mạo Lòng Thương Xót của ĐTC Phanxicô, số 22).

 14        13        X         Thứ hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc18,35-43.   

 15        16        X         Thứ Ba. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

16        17        X         Thứ Tư. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.

17        18        Tr        Thứ Năm. Thánh nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

18        19        X         Thứ Sáu. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48; (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11- 16.30-31; Mt 14,22-33).

19        20        X         Thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.

.

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 06 đến 12 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 18 đến 24 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 11 đến 17 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 04 đến 10 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 21 đến 27 Tháng 8 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 07 đến 13 Tháng 8 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 07 đến 13 Tháng 8 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 24 đến 30 Tháng 7 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 17 đến 23 Tháng 7 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 10 đến 16 Tháng 7 Năm 2016