Trang Chủ > Phụng Vụ > Kinh Thường Đọc

Lời giới thiệu

Loi gt_kinh hang ngay.jpgtrong suot 10x350.pngQuý bạn thân mến,
Cầu nguyện là con đường giúp ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Cầu nguyện bằng những Kinh nguyện có sẵn là cách thức dễ dàng nhất giúp quý bạn từng bước nâng tâm hồn mình lên để đi vào trong gặp gỡ tiếp xúc và thưa chuyện với Thiên Chúa trong tâm hồn. Quý bạn đọc những Kinh nguyện sẵn có mà chúng tôi trình bày dưới đây, đọc ngoài miệng hay đọc thầm; những lời Kinh nguyện này khi đọc cùng việc để tâm vào ý nghĩa lời kinh, quý bạn sẽ thấy lời kinh giúp xuất hiện những tâm tình cầu nguyện. Và lúc đó, những tâm tình cầu nguyện sẽ đưa quý bạn đến gặp gỡ Thiên Chúa, thân thưa trò chuyện với Ngài như con cái thưa chuyện với cha mẹ. Chúc quý bạn gặp được Thiên Chúa là Cha yêu thương và giàu lòng từ bi thương xót vô biên, Đấng vẫn luôn đứng gõ cửa và chờ đợi để được gặp quý Bạn.

I. Các mẫu kinh đọc hằng ngày

II. Các mẫu cầu nguyện giờ Kinh Sáng

III. Các mẫu cầu nguyện giờ Kinh Tối

IV. Các Lời nguyện chung Giờ Kinh Gia Đình

V. Các mẫu kinh đọc cầu nguyện trong những trường hợp cụ thể


Các bài viết mới hơn
     IV. LỜI NGUYỆN CHUNG GIỜ KINH GIA ĐÌNH (cập nhật)
     III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI.................. (có kèm Lời Nguyện Chung cho Gia Đình)
     IV. LỜI NGUYỆN CHUNG GIỜ KINH GIA ĐÌNH
     LỜI GIỚI THIỆU CHO LỜI NGUYỆN CHUNG GIA ĐÌNH. BBT
     III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI
     I. CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY

Các bài viết cũ hơn