Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu


Các bài viết mới hơn
     Đức Thánh Cha viếng thăm Giáo Xứ thứ 15 của giáo phận Roma
     Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 5 Hồng Y mới
     Đức Thánh Cha tiếp kiến 6 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
     Chứng từ của một tân tòng người Iran, từ Hồi giáo gia nhập Công giáo
     Đức Thánh Cha chống kỳ thị và cô lập các bệnh nhân Huntington
     Đức Thánh Cha tiếp kiến 30 ngàn tín hữu hành hương: 17-5-2017
     Đức Thánh Cha khuyến khích các quân nhân hành hương Lộ Đức
     Kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng với Đức Thánh Cha: 14-5-2017
     Đức Thánh Cha tiếp kiến 30 ngàn tín hữu hành hương: 10-5-2015
     Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha, CN IV Phục Sinh

Các bài viết cũ hơn
     Lòng tin nảy sinh từ sự sống lại của Chúa Kitô
     Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
     Phỏng vấn bá Anne-Marie Pelletier về các bàii suy niệm buôỉ đi Đáng Thánh Giá
     “Nhà giặt ủi của Đức Giáo hoàng Phanxicô" dành cho người nghèo”
     Lễ Lá và Kinh Truyền Tin
     Chúa Kitô mang lấy tội lỗi chúng ta để cứu độ chúng ta
     Xét đoán người khác làm tâm hồn mình ra hư hỏng
     Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho 4 quốc gia
     Tóm lược phần đầu của Thông điệp Populorum progressio
     Thư Đức Thánh Cha về Đại Hội kỳ 9 các Gia đình Công Giáo