Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 20 đến 26 Tháng 11 Năm 2016

 20        21        Tr        CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA K1TÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3; C1 1,12-20; Lc 23,35-43.

 Giáo Huấn số 52

LÒNG THƯƠNG XÓT MẠNH MẼ HƠN TỘI LI

Trong Bí tích Hòa Giải, Thiên Chúa sẽ thứ tha mọi tội li, nhng tội lỗi ấy sẽ thực sự bị dập tắt. Nhưng dầu vậy cũng vẫn còn những dấu vết tiêu cực mà tội lỗi đã để lại trong thái độ và trong suy nghĩ của chúng ta. Nhưng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn tội lỗi. Lòng Thương Xót sẽ trở thành ơn xá giài mà Thiên Chúa Cha sẽ ban cho tội nhân, tức người được tha thứ thông qua Giáo hội, Hiền Thê của Chúa Kitô, và Ngài sẽ giải thoát tội nhân khỏi tất cả những hậu quả của tội lỗi, đến độ tội nhân có thể tái hành động bởi Tình Yêu, hay nói cho đúng ra là, lớn lên trong Tình Yêu hơn là tái sa vào tội lỗi. (Trích Tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót của ĐTC Phanxicô, số 22).

 21        22        Tr        Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50-

22        23        Đ        Thứ Ba. Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo. L nhớ. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.

23        24        X         Thứ Tư. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

24        25        Đ         Thứ Năm CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23- 26. (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52).

25        26        X         Thứ Sáu. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Kh 20,1-4 11-21,2; Lc 21,29-33.

26        27        X         Thứ Bảy.        Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

 HẾT NĂM PHỤNG vụ 2016

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 13 đến 20 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 06 đến 12 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 18 đến 24 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 11 đến 17 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 04 đến 10 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 21 đến 27 Tháng 8 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 07 đến 13 Tháng 8 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 07 đến 13 Tháng 8 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 24 đến 30 Tháng 7 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 17 đến 23 Tháng 7 Năm 2016