Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Công bố đề tài Ngày Hòa Bình thế giới: 1-1-2019

hoà bình.jpeg

 Một đoạn bình luận ngắn được Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến trong dịp này khẳng định rằng:

 Bình luận

 “Trách nhiệm chính trị là điều thuộc về mỗi công dân và đặc biệt là những người đã nhận lãnh sứ mạng bảo vệ và cai quản. Sứ mạng này hệ tại bảo tồn luật pháp và khuyến khích đối thoại giữa các tác nhân trong xã hội, giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Không có hòa bình nếu không có sự tín nhiệm nhau. Và lòng tín nhiệm đòi điều kiện đầu tiên là tôn trọng lời đã cam kết. Sự dấn thân chính trị, - vốn là một trong những biểu hiện cao cả nhất của đức bác ái - bao gồm mối quan tâm đối với tương lai của đời sống và của trái đất, những người trẻ và bé nhỏ nhất, trong niềm khao khát của họ được viên mãn.

 Sự tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ tăng ý thức cộng đoàn

 Như thánh Gioan 23 đã nhắc nhở trong thông điệp “Hòa bình dưới thế” (Pacem in terris, 1963), khi một người được tôn trọng trong các quyền của họ, thì nơi họ cũng nảy sinh cảm thức về nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền của người khác. Các quyền lợi và nghĩa vụ của con người làm gia tăng ý thức mình thuộc về cùng một cộng đồng, với tha nhân và với Thiên Chúa (Xc ivi, 45). Vì thế chúng ta được kêu gọi mang đến và loan báo hòa bình như một tin vui về một tương lai trong đó mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá và các quyền của họ”.

 Ngày 1 tháng 1 năm 2018 này, Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 51 đã được cử hành với chủ đề “Di dân và tị nạn: những người nam nữ tìm kiếm hòa bình” (Rei 6-11-2018)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: vi.vaticana.va


Các bài viết mới hơn
     ĐTC ký Tông Huấn “Chúa Kitô sống - Christus vivit”
     Đức Thánh Cha: Kitô hữu không phải là những kẻ đạo đức giả với những lớp điểm trang
     Thiên Chúa kiên nhẫn; Chúa thiết lập Nước Người bằng sự hiền lành
     ĐTC Phanxicô: “Xin cho Danh Cha cả sáng!” – Danh Chúa hiển sáng nơi các Kitô hữu
     ĐTC Phanxicô: Thời đại của chúng ta không tốt hơn thời đại hồng thuỷ
     ĐTC Phanxicô: Trong Kinh Lạy Cha không có từ “tôi”
     ĐTC Phanxicô: Gọi Chúa là Cha như em bé gọi ba của mình
     Ý nghĩa chủ đề Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất 2019
     Đức Thánh Cha: Đức tin chiến thắng tinh thần thế gian
     ĐTC Phanxicô: Không có lời cầu nguyện nào không được Chúa đáp lời

Các bài viết cũ hơn
     ĐTC Phanxicô: Hôn nhân là một cuộc hành trình đi từ “tôi” đến “chúng ta”
     ĐTC Phanxicô: Tình yêu trao tặng hỗ tương giúp vợ chồng trung thành trong hôn nhân
     Khốn cho những Kitô hữu giả hình, họ để Chúa ở lại nhà thờ
     Huấn dụ của ĐGH mở đầu Thượng HĐGM về giới trẻ
     ĐGH mời gọi các tín hữu toàn thế giới cầu cho Giáo Hội
     ĐGH kêu gọi tăng cường chuẩn bị Hôn Phối
     Sự dữ dùng những kẻ đạo đức giả, Chúa Giêsu dạy tình yêu thật
     Tôn kính cha mẹ: thừa nhận tầm quan trọng của các ngài
     ĐTC Phanxicô: Tin là đặt tình yêu ở trung tâm cuộc sống
     Đức Thánh Cha: Lòng thương xót là kiểu sống của người Ki-tô hữu