Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017

THÁNG BA

 Ý CẦU NGUYỆN:

 Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất.
 

01     

04     

Tm     

Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,206,2; Mt 6,1-6.16-18.

* Về luật giữ chay và kiêng thịt

a.      Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”

b.      Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật, điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

c.      Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* Về việc làm phép và xức tro

a.      Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.

b.      Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.

c.      Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.

d.      Ở Việt Nam, tòa thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

02                 

05              

Tm

Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.


03

06

Tm

Thứ Sáu sau lễ Tro. Thánh Casimirô. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

04

07

Tm

Thứ Bảy sau lễ Tro. Thánh Casimirô, linh mục. Is 58,9b-44 ; Lc 5,27-32.

05

08

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hoặc Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.
Giáo xứ chầu thay giáo phận :
- Gx Bầu Cối_H. Xuân Lộc
- Gx Bích Lâm_ H. Phương Lâm
- Gx Đồng Hiệp_H. Phương Lâm
- Gx Giang Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Lộc Hòa_H. An Bình 
- Gx Minh Long_H. Long Thành

06

09

Tm

Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

07

10

Tm

Thứ Ba. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

08

11

Tm

Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

09

12

Tm

Thứ Năm. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.

10

13

Tm

Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

11

14

Tm

Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

12

15

Tm

 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9. 
-
- Gx Phát Hải_H. Gia Kiệm
- Gx Tâm Hòa_H. An Bình
- Gx Thánh Mẫu_H. Túc Trưng
- Gx Sỹ Phước_H. Long Thành

13

16

Tm

Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38. Kỷ niệm 4 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

14

17

Tm

Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

15

18

Tm

Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

16

19

Tm

Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

17

20

Tm

Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

18

21

Tm

Thứ Bảy. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

19

22

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hoặc Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
Giáo xứ chầu thay giáo phận :
- Gx An Lộc_H. Xuân Lộc
- Gx Bình Lộc_ H. Gia Kiệm
- Gx Cáp Rang_H. Xuân Lộc
- Gx Hiệp Lực_H. Xuân Lộc
- Gx Gia Tôn_H. Gia Kiệm
- Gx Long Phước_H. Long Thành
- Gx Ngọc Thanh_ H. Túc Trưng
- Gx Tân Triều_H. Biên Hòa
- Gx Thái Hòa_H. Hòa Thanh
- Gx Truyền Tin_H. Long Thành
- Gx Xuân Kiên_H. Túc Trưng

20

23

Tr

Thứ Hai. THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
BỔN MẠNG ĐỨC CHA GIUSE 

BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN
Giáo xứ chầu thay Giáo phận :
-
- Gx Đức Long_ H. Gia Kiệm
- Gx Hàng Gòn_H. Xuân Lộc
- Gx Suối Nho_H. Túc Trưng
- Gx Xuân Đức_H. An Bình 
- Gx Xuân Nhạn_H. Xuân Lộc

21

24

Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

22

25

Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

23

26

Tm

Thứ Năm. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

24

27

Tm

Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

25

28

Tr

Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

26

29

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận :
- Gx Bảo Vinh_H. Xuân Lộc
- Gx Hiệp Nhất_ H. Túc Trưng
- Gx Nghĩa Mỹ_H. Phước Lý
- Gx Núi Tung_H. Xuân Lộc
- Gx Tân Hữu_H. Xuân Lộc 
- Gx Xuân Hòa_H. Tân mai

27

30

Tm

Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC
ĐỨC CHA GIUSE

28    01/3

Tm

28    01/3

Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-16.

29

02

Tm

Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

30

03

Tm

Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.31

04  

Tm

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

 

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 12 tháng hai đến ngày 18 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 20 đến 26 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 13 đến 20 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 06 đến 12 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 18 đến 24 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 11 đến 17 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 04 đến 10 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 21 đến 27 Tháng 8 Năm 2016