Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 8 -2021

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung–Cầu cho Hội Thánh.
Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.
 

01.8          

23.06          

X          

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II.Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.(Không cử hành lễ thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

 
LƯU Ý :
Từ trưa 01.8 cho đến nửa đêm ngày 02.8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

 

02          

24          

X          

Thứ Hai. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

03

25

X

Thứ  Ba. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.

04

26

Tr

Thứ  Tư. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.Ds 13,1-2.25- 14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

05

27

X

Thứ Năm đầu tháng.Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.

06

28

Tr

Thứ Sáu đầu tháng.CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19);Mc 9,2-10.

07

29

X

Thứ  Bảy đầu tháng.Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr).Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

08

01.7

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.(Không cử hành lễ thánh Đa Minh, linh mục).

THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC
Lễ Bổn mạng:
Đức cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

09

02

X

Thứ Hai. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

10

03

Đ

Thứ  Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

11

04

Tr

Thứ  Tư. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

12

05

X

Thứ Năm.Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21 – 19,1.

13

06

X

Thứ  Sáu. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo. và Thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo (Đ).Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

14

07

Đ

Thứ  Bảy. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

Tr

Ban chiều:LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15

08

Tr

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

16

09

X

Thứ Hai. Thánh Stêphanô Hungari (Tr).Thánh vịnh tuần IV.Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

17

10

X

Thứ  Ba. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.

18

11

X

Thứ  Tư. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

19

12

X

Thứ Năm.Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.

20

13

Tr

Thứ  Sáu. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

21

14

Tr

Thứ  Bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

22

15

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.(Không cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương).

23

16

X

Thứ Hai. Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr).1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

24

17

Đ

Thứ  Ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.

25

18

X

Thứ  Tư. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).1Tx 2,9-13; Mt23,27-32.

26

19

X

Thứ Năm.1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

27

20

Tr

Thứ  Sáu. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13 (hay lễ về thánh nữ : Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17).

BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN

28

21

Tr

Thứ  Bảy. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

29

22

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23. (Không cử hành lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết).

30

23

X

Thứ Hai. 1Tx 4,12-17 [Hl 4,13-18];
Lc 4,16-30.

31

24

X

Thứ  Ba. 1Tx 5,1-6. 9-11;Lc 4,31-37.

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022

Các bài viết cũ hơn
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray
     Thông Báo về Chương Trình Trực Tuyến Hằng Ngày
     Tổng Giáo Phận Hà Nội: Thư Mục Vụ Xuân Tân Sửu 2021 - Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên
     ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân làm tân giám mục chính toà Gp. Xuân Lộc
     Lời Chủ Chăn - Tháng 01 năm 2021 - Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
     LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2019
     THÁNH LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC