Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha nhân từ hằng lắng nghe và đón nhận lời cầu xin khiêm hạ của con cái Người. Tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin cho các nhà truyền giáo và toàn thể thế giới:

1.      “Khi Con Người đến, liệu có còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?” Xin cho dân thánh Chúa hằng thiết tha cầu nguyện để giữ vững đức tin giữa xã hội đầy cạm bẫy, hầu trung thành bước theo Chúa mà đạt tới sự sống đời đời.

2.      “Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan”. Xin cho ngày càng có nhiều người siêng năng đọc và cầu nguyện với Lời Chúa, để tinh thần Tin Mừng thấm nhập và biến đổi đời họ ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn. 

3.      Hôm nay là ngày khánh nhật truyền giáo. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn nhiệt thành thực thi sứ mạng truyền giáo Chúa trao theo ơn gọi và hoàn cảnh của mình, nhờ đó đức tin của họ được củng cố và nhiều người được biết Chúa.

4.      “Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu Người”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ biết cùng nhau đến dự lễ, lãnh nhận các bí tích và thực hiện giờ kinh gia đình, để sống yêu thương nhau và can đảm làm chứng cho Chúa.  

Lạy Chúa, xin làm cho chúng con khao khát một mình Chúa. Xin kéo chúng con ra khỏi tất cả những gì ngăn cản chúng con đến với Chúa, vì chỉ trong Chúa, chúng con mới tìm được hạnh phúc hoàn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C