Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,

Lời khẩn cầu khiêm hạ của người thu thuế làm đẹp lòng Chúa và trở nên mẫu mực cho lời cầu nguyện của chúng ta.  Nhận biết phận người tội lỗi - hư vô, chúng ta dâng Chúa lời cầu xin với tất cả khiêm tốn và cậy trông:

1.      Lời cầu nguyện của người khiêm hạ bay thấu tầng mây”. Xin cho các linh mục luôn nhớ mình chỉ là phận người yếu hèn, để lời cầu nguyện khiêm nhường hòa lẫn hy sinh mang sức thánh hóa bản thân và đem nhiều ơn Chúa đến cho tha nhân.

2.      “Không ai có thể ăn ở nhân đức mà không nhờ đến lời cầu nguyện”. Xin cho các gia đình trẻ chăm chỉ cầu nguyện với nhau tại nhà thờ và tại tư gia, để ơn Chúa giúp họ vượt thắng cám dỗ, trau dồi các nhân đức Kitô giáo mà xây đắp hạnh phúc gia đình.

3.      “Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội”. Xin cho những người đang chìm đắm trong tội biết quỳ gối cầu xin Đấng chịu đóng đinh, để biết ăn năn khóc lóc tội mình và đổi mới cuộc đời, hầu tìm lại bình an, niềm vui, hy vọng cho mình và gia đình.

4.      “Van nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài”. Xin cho chúng ta chuyên cần cầu nguyện, thực thi đức ái và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để đừng bao giờ đánh mất cảm thức về tội và mất đi cảm nhận về Thiên Chúa tình yêu.  

Lạy Chúa, trong thế giới này, nhiều người đang rên xiết, căm phẫn, tuyệt vọng vì những nỗi bất công đè nặng trên đời họ mà không ai cứu giúp, xin cho họ vững tin rằng: nếu không còn ai biết đến họ thì vẫn còn có Chúa lắng nghe và xót thương họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C