Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa hằng yêu thương, chăm sóc, tha thứ và cứu chữa tâm hồn chúng ta. Nhưng nhiều người lại không nhận biết ơn Chúa mà yêu mến Người cho phải đạo. Chúng ta thành khẩn xin lỗi Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh hằng nhớ lại tình yêu và ân huệ Chúa đã thương ban, để lòng biết ơn mở rộng trái tim các ngài cho tình yêu Chúa tuôn trào chan chứa, và rồi tình thương lan rộng mãi đến mọi người.

2. Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao?” Xin cho các gia đình Công giáo khi mở lòng chúc tụng Chúa mỗi ngày, cũng biết nhìn ra ơn nghĩa của nhau, để nói lên lời “cám ơn” và nở những nụ cười, giúp bầu khí gia đình ngày càng ấm áp hơn.

3. “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn biết chạy đến nài xin Chúa Giêsu cứu giúp, biết làm theo lời Người và đón nhận sức mạnh Người mà vượt thắng gian nan, để gia đình tìm lại bình an.

4. “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng tìm đến Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, để đón nhận dạt dào lòng thương xót của Chúa, hầu được chữa lành tâm hồn và hân hoan mạnh bước tới đỉnh trọn lành.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để cứu chúng con khỏi cái chết muôn đời. Xin cho chúng con tin tưởng và sống theo lời Con Chúa truyền dạy, để được giải thoát khỏi tội lỗi, mà kết hợp với Chúa là nguồn mạch sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C