Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,

Con Một Thiên Chúa đã đến trần gian không phải để luận phạt nhưng để tha thứ tội lỗi và cứu độ con người. Vững tin vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta dâng lời cầu xin:

1.       “Chúa làm ngơ trước tội lỗi của loài người để họ ăn năn sám hối”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh cảm nếm sâu xa ơn tha thứ Chúa dành cho mình, để cũng đầy nhẫn nại, yêu thương và hiền hậu khi sửa chữa những sai lỗi của đoàn chiên.

2.      Hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

3.      “Hôm nay nhà này được cứu độ”. Xin cho những gia đình đang gặp khó khăn luôn vững tin vào Chúa, Đấng quyền năng và rất mực yêu thương, để nhờ ơn Chúa, họ dám phó trọn gia đình mình cho thánh ý khôn ngoan của Chúa dẫn dắt.

4.      Chúa nói: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại nhà ngươi”. Xin cho chúng ta luôn biết đón Chúa Thánh Thể vào lòng với đức tin và tình yêu, để Người ở lại trong tâm hồn và trở thành sự sống của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa ghét tội nhưng xót thương kẻ có tội. Chúa luôn nhẫn nại mời gọi chúng con trở về để được thứ tha và cứu độ. Xin cho chúng con vững tin vào lòng thương xót của Chúa, biết chạy đến với Chúa để được nâng đỡ và chữa lành xác hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C