Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C


Anh chị em thân mến,

Đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà, thái độ phục vụ của Matta và cung cách lắng nghe của Maria đều tốt, nhưng lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành vẫn là việc tối cần. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón rước Chúa và dâng lời nguyện xin:

1.      “Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người”. Xin cho các đan sĩ thiết tha yêu mến và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, để lời họ chuyển cầu cho dân Chúa và nhân loại đầy tràn tin tưởng và táo bạo như Abraham, thân tình và gần gũi như Môisen.

2.      “Maria đã chọn phần tốt nhất”. Xin cho ngày càng có nhiều Kitô hữu biết tiếp cận cá nhân với Lời Chúa, để Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn tâm hồn và là sự sống nuôi dưỡng cuộc đời, giúp họ đạt đến hạnh phúc Nước Trời.

3.      “Có người phụ nữ tên là Matta rước Người vào nhà mình”. Xin cho những người tị nạn, di dân và vô gia cư được nhiều người quảng đại giúp đỡ, để họ vượt thắng khó khăn và sớm ổn định cuộc sống bản thân và gia đình. 

4.      Chúa nói: “Matta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện”. Xin cho chúng ta giữa muôn bận rộn mưu sinh và lo lắng cuộc sống, biết dành ưu tiên cho việc lắng nghe và sống Lời Chúa, vì đó là Lời đem lại ý nghĩa cho cuộc đời và hạnh phúc muôn đời.

Lạy Chúa là Cha yêu thương, xin nhận lời chúng con cầu khẩn, mà cho chúng con khả năng lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, để tìm được bình an tại thế và đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C