Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C

LỄ CHÚA BA NGÔI

Anh chị em thân mến,

Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu, là nguồn mạch sự sống và cùng đích đời người. Trên hành trình đi đến cùng đích là được kết hợp với Chúa Ba Ngôi trong hạnh phúc đời đời, chúng ta thiết tha nài xin:

1.      Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót. Ngày nhớ về những người cha, xin cho các người cha trong gia đình luôn phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, để gia đình họ được ấm êm và con cái được yêu thương, được giáo dục nên người.

2.      Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất. Xin cho anh chị em dự tòng và những ai đang khao khát kiếm tìm chân lý, gặp được Chúa là Sự Thật và là Sự Sống, để gắn bó mật thiết với Chúa và những khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn họ được no thỏa.

3.      Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa nhân loại. Xin cho bậc cha mẹ được Chúa Thánh Thần thánh hóa từng ngày, để họ biết yêu thương, bao dung và tha thứ, hầu kiến tạo được một gia đình hạnh phúc và giáo dục những người con ngoan hiền, thánh thiện. 

4.      “Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, nhờ chuyên cần cầu nguyện, biết sống tha thứ, hiệp nhất và yêu thương, để trở nên hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Ba Ngôi chí thánh, Chúa đã sáng tạo, cứu độ và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là con cái Chúa và biết yêu thương nhau như anh chị em con cùng một Cha trên trời, để gia đình nhân loại trở nên gia đình của Thiên Chúa Tình Yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C