Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C

Anh chị em thân mến, 
Qua câu truyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Đức Kitô tỏ bày tình thương tha thứ và mở ra cánh cửa tương lai tươi đẹp cho chúng ta là những tội nhân mang án chết. Đầy lòng biết ơn và tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1.      Chúa là Đấng mở đường dưới biển”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa đang tiến gần đại lễ Vượt Qua kiên trì chiến thắng tội lỗi, tiến bước trên đường thánh thiện, để ân sủng Mùa Chay tồn tại lâu dài và giữ mọi người luôn ở lại trong tình yêu của Chúa.

2.      “Không có tình thương nào cao cả hơn tinh thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu”. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong những vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.   

3.      “Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi”. Xin cho anh chị em di dân, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, luôn giữ vững đời sống đức tin và chu toàn bổn phận Kitô hữu, để ở lại trong tình thương chăm sóc của Thiên Chúa.

4.      “Tôi coi mọi sự là thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô”. Xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta can đảm vượt thắng cám dỗ, khao khát những giá trị trường tồn và toàn tâm toàn ý tìm kiếm Đức Kitô là kho tàng quý giá duy nhất của đời mình.

Lạy Chúa, Chúa hằng tha thứ mỗi khi chúng con phạm tội và dẫn dắt chúng con trở về với Chúa là niềm hy vọng vĩnh cửu. Xin cho toàn thân chúng con từ nay tùng phục Chúa, ý chí chúng con làm theo thánh ý Chúa và trái tim chúng con trọn niềm yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C