Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM C

Anh chị em thân mến, 
Biến cố Hiển Dung báo trước biến cố phục sinh của Đức Kitô và bảo đảm cho việc: “Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người”. Chúng ta hãy theo Chúa trên đường Vượt Qua và dâng lời cầu xin:

1.      Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết đắm mình trong cầu nguyện để gặp Chúa, lắng nghe thánh ý Người và được Chúa biến đổi từ tâm tình bên trong đến hành động bên ngoài.  

2.      “Tôi sẽ tiến đi trước tôn nhan Chúa”. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới được khôn ngoan sáng suốt, đem tài đức cống hiến cho công lý và hòa bình, để người dân được sống trong thái bình, thịnh vượng.  

3.      “Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu và nhậm lời con”.  Xin cho các bạn trẻ đang khao khát điều thiện hảo, nhờ Chúa Thánh Thần, gặp được ánh mắt yêu thương - cánh tay dịu hiền của Chúa Giêsu và dám để Chúa dẫn họ đến sự sống đời đời.

4.      “Áo Người trở nên trắng tinh sáng láng”. Xin cho chúng ta đang chiêm ngắm mầu nhiệm Biến Hình của Chúa trong cử hành phụng vụ này, sẵn sàng mở rộng tâm hồn để Chúa biến đổi, hầu đời sống ngày càng chiếu tỏa vẻ đẹp thánh thiện của Chúa.    

Lạy Chúa, nhờ giao ước tình yêu và ân sủng của các bí tích, Chúa làm cho chúng con ngày càng xứng đáng là con yêu dấu của Chúa. Xin cho chúng con biết từ bỏ lối sống cũ, mà mặc lấy con người mới trong Đức Kitô, để mai ngày được hưởng vinh quang phục sinh với Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C