Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Anh chị em thân mến,
Các Mối Phúc mà Chúa Giêsu công bố là đường dẫn nhân loại đến hạnh phúc đời đời. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta đức tin mạnh mẽ và ân sủng dồi dào để can đảm sống theo huấn lệnh của Chúa:

1.      Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ”. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn cậy trông vào Chúa, dám sống triệt để những đòi hỏi của Tin Mừng, để được Chúa là gia nghiệp đời đời và trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa lòng nhân loại.

2.      Tâm hồn họ thì sống xa Chúa”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, trong việc điều hành đất nước, biết nghe theo tiếng lương tâm chân chính là những hạt giống chân lý được gieo trong tâm hồn họ, để dân nước được hưởng an bình - thịnh vượng.   

3.      Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì sẽ được vui cười”. Xin cho những ai đang khổ đau nơi thân xác hoặc tâm hồn biết kết hợp khổ đau đời mình với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, để cầu nguyện cho phần rỗi của mình và tha nhân. 

4.      Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lòng tin của anh em là hão huyền”. Xin cho tất cả chúng ta luôn vững tin vào Chúa đã sống lại, để can đảm vượt thắng mọi cám dỗ trần gian, trung thành sống theo lề luật Chúa mà đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa, giữa một thế giới mang xu hướng tôn thờ khoái lạc, xin dạy chúng con biết trân trọng thân xác. Xin đừng để chúng con phung phí cuộc sống này chỉ vì những lợi ích thấp hèn, nhưng can đảm sống theo những đòi hỏi của Chúa để nên thánh thiện, mà đạt được sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B