Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,
Đức Kitô đến làm người để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Người dân Nagiarét xưa và nhiều người ngày nay vẫn khước từ Thiên Chúa. Sự cứng lòng của họ càng thúc đẩy chúng ta sống thánh thiện và thiết tha cầu nguyện:

1.      Ta đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”. Xin cho các linh mục được thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu Chúa, hân hoan sống giản dị, nghèo khó và thánh thiện, để lời rao giảng của các ngài đầy sức mạnh thiêng liêng, lôi cuốn nhiều tâm hồn đến với Chúa.

2.      Hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho mọi người biết quảng đại đón nhận, ủi an và nâng đỡ những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực.   

3.      Chúa phán: “Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”. Xin cho các bạn trẻ đang bị nô lệ bởi tội lỗi và các dục vọng trần gian, được Chúa Thánh Thần thức tỉnh, mà nhận ra Chúa Giêsu luôn đợi chờ để giải thoát và đưa họ đến niềm vui cứu độ.

4.      Mọi người đều thán phục về những lời từ miệng Người thốt ra”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết chăm chỉ suy niệm và sống Lời Chúa, để Lời Chúa thành ánh sáng và sức mạnh biến đổi chúng ta ngày càng yêu mến và nên giống Chúa Giêsu hơn.  

Lạy Chúa, nhờ Bí tích Rửa Tội, Chúa cho chúng con được dự phần vào sứ mạng ngôn sứ của Con Chúa. Xin cho chúng con vượt thắng sự lười biếng thiêng liêng, để dùng lời nói và cuộc đời yêu thương phục vụ mà làm chứng về Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B