Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ


Anh chị em thân mến,

Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua và được thuộc về Nước công lý, hòa bình và tình yêu của Ngài. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và sốt sắng dâng lời nguyện xin:

1.      “Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn hân hoan rao giảng ngày Chúa quang lâm, nhất là bằng cuộc sống thanh thoát, thánh thiện, tỏa rạng tình yêu, niềm vui và hy vọng.

2.      Chúa phán: “Ta là nguyên thủy và là cứu cánh”. Xin cho ngày càng nhiều người nhận ra Chúa là căn nguyên và cùng đích mọi loài, để một lòng tôn thờ Chúa/ và nhiệt thành xây dựng thế giới trong công lý và tình yêu.

3.      Chúa nói : “Nước Tôi không thuộc về thế gian này”. Xin cho các Kitô hữu đang chịu bách hại vì danh Chúa/ luôn vững tin vào quyền năng chiến thắng cuối cùng của Chúa, để trung thành theo Chúa giữa muôn thử thách, gian nan.

4.      Chúa Giêsu nói: “Quan nói đúng, Tôi là Vua”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, để Ngài luôn hiện diện, dẫn dắt gia đình chúng ta đi trong chân lý và tình yêu mà đạt tới hạnh phúc đời đời.  

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Kitô làm Vua vũ trụ, làm Chúa muôn loài. Xin thương nhậm lời chúng con cầu xin, mà cho chúng con luôn được sống trong sự che chở của Con Chúa, mà tiến bước về Quê Trời bình an. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B