Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Thánh Thể là “Bánh duy nhất làm thần dược đưa đến bất tử, là thuốc giải độc sự chết, là lương thực ban sự sống đời đời”. Chúng ta chúc tụng Chúa đã ban cho nhân loại Bánh Hằng Sống và dâng lời nguyện xin:

1.      “Bí tích Thánh Thể diễn tả toàn bộ sự khiêm nhường và thánh thiện của Thiên Chúa”. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh yêu mến và siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa biến đổi ngày càng nên giống Ngài.

2.      “Hãy cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự”. Xin cho các nhà khoa học, qua các công trình nghiên cứu, có được tâm hồn khiêm hạ suy phục quyền năng của Thiên Chúa, mà nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tạo dựng thế giới và muôn loài.

3.      Chúa nói: “Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Xin cho những anh chị em hấp hối, nhờ đón nhận Thánh Thể, được Chúa đỡ nâng và dẫn tới sự sống đời đời.

4.      “Thánh Thể chỉ phát sinh hiệu quả nơi những người kết hợp với Bí tích này bằng đức tin và đức ái”. Xin cho chúng ta dự lễ và rước lễ với lòng đạo đức chân thành, để đời sống chúng ta đầy tràn ân sủng và niềm vui của Chúa.

 Lạy Chúa, Con Chúa đã trao hiến chính mình trở nên Tấm Bánh thần linh cho chúng con. Xin cho chúng con khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Ngài, cũng biết hiến tặng chính mình cho hạnh phúc của anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA