Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Dân thành Nazarét đã không vượt qua được thành kiến nhân loại để tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta tâm hồn khiêm tốn và trẻ thơ, để tin Đức Kitô là Chúa, là Đấng cứu độ trần gian:

1.      “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”. Xin cho các linh mục biết đón nhận và biến đổi những chống đối, lăng nhục của đời tông đồ/ nên một với hy lễ Thập giá Chúa, để mưu ích cho phần rỗi tha nhân.

2.      “Bởi đâu ông được khôn ngoan như vậy?” Xin cho các nhà khoa học khi kinh ngạc khám phá những điều kỳ diệu trong vũ trụ và nơi con người, biết nhận ra dấu ấn quyền năng và khôn ngoan tối thượng của Thiên Chúa.

3.      “Ông này chẳng phải bác thợ mộc, con bà Maria sao?” Xin cho anh chị em công nhân đang lao động vất vả hằng ngày/ biết kết hợp với Chúa trong mọi công việc, để được Chúa đỡ nâng và biến đổi mọi việc họ làm nên phần phúc Nước Trời.

4.      “Người vào giảng trong hội đường”. Xin cho các Giáo lý viên trong giáo phận chúng ta/ luôn truyền đạt chân lý đức tin với lòng đạo đức/ và cho các bậc cha mẹ ý thức tầm quan trọng/ về việc học giáo lý của con cái mình.

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa nhưng chưa có được tâm tư của Chúa. Chúng con yêu Chúa nhưng chưa có được cuộc sống phù hợp với ý Chúa. Xin giúp chúng con liên lỉ hoán cải đời sống theo gương mẫu của Con Chúa, để ngày càng tin và yêu Chúa trọn niềm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B