Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, để hiến ban Thịt Máu mình làm lương thực thần linh/ nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ hành về Quê Trời. Chúng ta hãy chúc tụng tình yêu cao vời của Chúa và dâng lời nguyện xin:

1.      Chúa nói: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Xin cho các linh mục theo gương Chúa Giêsu, toàn hiến đời mình cho Chúa và tha nhân, để nên của lễ thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa và mang lại cho dân Chúa sự sống dồi dào.

2.      Cầu cho các mạng lưới xã hội. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác.

3.      “Máu Đức Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”. Xin cho những người đang sống trong tội lỗi và đam mê bất chính/ biết chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa thanh tẩy, thứ tha/ và tìm được sức mạnh mà hoán cải cuộc đời.

4.      “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông”. Xin cho chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và chầu Thánh Thể, để Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta nên “tấm bánh” bẻ ra/ nuôi dưỡng gia đình và tha nhân trong chân lý và tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, với tình yêu lớn lao và khiêm hạ thẳm sâu, Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết siêng năng gặp Chúa, để được Chúa yêu thương và thánh hóa cuộc đời chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B