Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B

Anh chị em thân mến, 
Đức Kitô đã chết để nên của lễ đền tội cho thế gian và đã sống lại để ban cho nhân loại sự sống mới thần linh. Chúng ta hân hoan chúc tụng Đức Kitô, Đấng là “Nguồn Mạch Sự Sống” và dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin:

1.      “Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt các nhà truyền giáo, được đầy sức mạnh của Chúa Phục Sinh, để kiên trì rao giảng Tin Mừng/ và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.  

2.      “Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan trên chúng con”. Xin cho các công nhân viên chức Công giáo/ biết làm việc với lương tâm chân chính và tinh thần trách nhiệm, để tỏa sáng niềm tin Kitô và mang lại thiện ích cho mọi nguời.

3.      “Xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con”. Xin cho các bạn trẻ năng đọc, gẫm suy và thực thi lời Chúa, để khuôn đúc đời mình theo gương mẫu Chúa Giêsu/ và giúp bạn bè định hướng cuộc đời theo những giá trị trường tồn.

4.      “Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ”. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhận biết Đấng Phục Sinh đang hiện diện trong thánh lễ này, để nhờ gặp được Người, mà đời sống đức tin ngày thêm vững mạnh/ và trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Kitô sống lại để mang đến cho chúng con ánh quang chân lý và sự bình an. Xin giúp chúng con luôn can đảm sống theo lời chỉ dạy của Con Chúa, để ánh sáng và sự bình an của Chúa được lan tỏa đến nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT I MUA CHAY NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B